Pod taktovkou místního muzea se na farní louce už podruhé konaly Slavnosti ohně, které byly tentokrát zaměřené na experimentální archeologii.

Ohně se rozhořely v replikách dvou středověkých pecí na pečení chleba a pálení keramiky.

Ty vznikly před pár dny zásluhou sedmi členů hnutí Brontosaurus, kteří přijeli do Drahan pomoci, i s pomocí místních dětí.

„Kromě pecí vznikla v prostoru budoucí kovárny také polní výheň. Prakticky se tak narodil drahanský Archeopark. Velkou radost mám i z toho, že přišly pomoci i místní děti. Byl bych rád, aby drahanští vzali archeopark i muzeum za svoje a mohli na ně být pyšní," prohlásil kurátor Muzea Drahanské vrchoviny Pavel Moš.

Návštěvníci se stali svědky tavení bronze či si mohli vyzkoušet ražení mincí.

„Tlusté mince se daly snadno falšovat, protože když se vzal měděný plech a jenom se přeplátoval stříbrným alobalem, vypadal po vyražení jako stříbrná mince. Tenké mince se však přeplátovat nedají, navíc se do nich vyráží obraz jednostranně. Je to v podstatě plastický reliéf, a aby se docílilo lepšího reliéfu, vkládal se mezi spodní část raznice a razidlo kousek kůže," vysvětlil Pavel Moš, který lidem ukázal ražení moravského brakteátu Přemysla Otakara II. s moravskou orlicí.

Řemeslo starých Římanů

Svou práci lidem předvedl i brníř Miroslav Krédl, který ovládá řemeslo starých Římanů.

Zvládne si vyrobit drátěnou košili i vlastní zbroj, a to na replikách pravděpodobných historických nástrojích.

„Mám za sebou milion vyrobených kroužků. V České republice jsme čtyři, kteří se tímto řemeslem zabývají, já jediný dělám i celou zbroj," řekl brníř přezdívaný Bobr.

Do Drahan přivezl ukázat i drátěnou košili vyrobenou z 65 tisíc kroužků.

„Váží jedenáct a půl kilogramů. Chrání proti seku a řezu, ne proti bodnutí," vysvětil brníř.

Slavnostmi ohně však sezona v drahanském muzeu ještě nekončí. Tu letos definitivně uzavře adventní jarmark, který je naplánovaný na 6. prosince.

Kromě tkalců, košíkářů, přadlen a dalších řemeslníků nebude chybět výstava papírových vystřihovacích betlémů, děti se budou moct seznámit se starými obchůzkovými adventními.