Skřípovský starosta Miroslav Kadlec na sklonku loňského roku pro Prostějovský deník uvedl, že s ním odpůrci energetických zařízení z okolních obcí nechtějí diskutovat. Dodal: „Navíc je škoda, že nejen obec Šubířov, ale i Suchdol a Brodek u Konice nepřišly s připomínkami k našemu záměru už v roce 2008, kdy se projekt rozbíhal. Tehdy bylo mnohem snazší jej upravit, nebo od něj ustoupit.“

S tím nesouhlasí občanské sdružení Brodek u Konice – právem za zachování krajiny a přírody, jež má šedesát členů. Předsedkyně sdružení Jarmila Podhorná, Radovan Boudný a Pavel Kunc ve svém písemném vyjádření upozorňují, že starosta lhal.

„Již v únoru roku 2008 poslal starosta Brodku u Konice zastupitelům Skřípova dopis, v němž informoval o nesouhlasném stanovisku naší obce k plánované výstavbě větrných elektráren a to nejen na brodeckém katastrálním území, ale také v jeho okolí. Přiložil i petici naprosté většiny obyvatel Brodku odmítajících takovou výstavbu,“ tvrdí členové sdružení.

Zasahují do krajiny a hučí

Tamní radnice, v jejímž katastru fungují dva větrníky, vyjmenovala v dopise také hlavní argumenty proti výstavbě těchto zařízení. Jsou prý neakceptovatelným zásahem do krajinného rázu, hlučí a při západu slunce způsobují stroboskopické e­fekt.

Krátce po odeslání dopisu si zástupci petičního výboru domluvili se skřípovským starostou schůzku. „Nepřišel na ni, ani neinicioval náhradní setkání,“ připomněl Boudný.

Popisuje, jak potom, zhruba v polovině března 2008 starostka Suchdola Jitka Zahálková poslala skřípovským zastupitelům dopis, v němž jim sdělila, že jejich obec také nesouhlasí s výstavbou větrníků. Na sklonku roku 2008 vyzvalo toto sdružení skřípovského starostu, aby předložil materiály týkající se výstavby energoparku. Na návrh termínu takové schůzky ale čeká již více než rok.

Starosta Skřípova Miroslav Kadlec argumentoval: „Jsem neuvolněným starostou, chodím do práce. Jednání mikroregionu a navrhované schůzky se odehrávají v době, kdy jsem v zaměstnání.“ Za podivnou schodu náhod považuje skutečnost, že sdružení přichází s námitkami právě teď, kdy pobývá v lázních.

Starosta přiblížil, že skřípovští zastupitelé schválili záměr výstavby elektráren už v roce 2007. O rok později pak rozhodli o jejich rozmístění. „Zasedání byla veřejná, rozhodla většina,“ zdůraznil.

Jak to bude dál?

Vyslyší tedy Skřípov námitky okolních obcí a energopark revokací usnesení zastupitelů odmítne?

„S investory jsme podepsali smlouvu o spolupráci. O možnostech odstoupení od ní teď nevím,“ reagoval Kadlec.

„Nyní se zpracovává vliv projektu na životní prostředí,“ dodal.

V souvislosti s odporem proti větrníkům v Brodku u Konice se Miroslav Kadlec ptá, co tamní zastupitelé udělali pro to, aby v brodeckém katastru ona dvě fungující, místními lidmi odmítaná energetická zařízení nestála.

Je to hučící vizuální hrůza

„S našimi větrnými elektrárnami nemůžeme dělat vůbec nic. Hlukové limity splňují,“ konstatoval brodecký starosta Radomír Novák s tím, že investor si na jejich výstavbu vzal úvěr a ten musí zaplatit. Vysvětlil, že když o větrnících rozhodovali, usedlíky vůbec zařízení nezajímala.

„Teprve až stály, začaly lidem vadit. Je to hučící vizuální hrůza. Nechceme je. A to nejen u nás, ale ani nikde v okolí,“ uzavřel.

SOUVISEJÍCÍ

U Skřípova má vyrůst deset větrníků i rozhledna

Koničtí větrný park ve Skřípově neodmítli