Dětí, které letos opustí mateřské školy, oproti loňskému roku ubylo. V příštím školním roce proto otevřou základní školy v Prostějově o jednu první třídu méně.

„Je pro nás ekonomický problém školy zachovat. Dětí je totiž málo,“ naznačil starosta města Jan Tesař možnost, že základních škol bude v Prostějově méně. „Kdy zavřeme některou ze škol, to zatím nelze říct. Domnívám se však, že se tomuto kroku nevyhneme,“ konstatoval starosta. Příštího roku se však optimalizace škol ještě týkat nebude.

„Kapacita základních škol v Prostějově činí pět tisíc tři sta žáků. Aktuálně v nich však pobývá asi tři tisíce osm set dětí. Předpokládám, že asi dvacet tříd je navíc,“ uvedl Tesař s tím, že město musí vypracovat podrobnou analýzu potřebnou k řešení této problematiky.

Loni přišlo k zápisu do prvních tříd 430 dětí. Odhad pro letošek se pohybuje okolo čtyř stovek. „Podle údajů matriky je 372 dětí z Prostějova, některé přijdou z okolních obcí, s nimiž má město dohodu o placení neinvestičního příspěvku,“ řekl vedoucí odboru školství František Říha.

Zákon také umožňuje, aby škola, pokud má volnou kapacitu, přijala dítě z jiné obce, která zřizuje stejný typ školy. Příspěvek však nedostane. Podle dohody zástupců města Prostějova a ředitelů základních škol otevře každá škola minimálně jednu první třídu, v níž bude maximálně 26 žáků, škola v Rejskově ulici ještě navíc jednu speciální třídu. Vyšší počet dětí ve třídě má vliv na kvalitu výuky, i když s povolenou výjimkou v ní může být až 34 žáků.

Který ústav bude muset snížit počet prvních tříd, rozhodne zájem rodičů. Ti posoudí, v čem je těžiště školy a jaký má vzdělávací program. „Prvňáčci k nám přicházejí z tříd naší mateřinky. Letos je dětí méně, takže očekáváme, že otevřeme jen dvě první třídy,“ nastínil situaci ředitel Základní a mateřské školy Jana Železného Sídliště svobody Jan Krchňavý s poznámkou, že každý rok se ale hlásí také mnoho dětí z blízkých sídlišť.

Boom narozených dětí, jak jej prezentují média, není v prostějovském měřítku nijak výrazný a školy ve městě nespasí. Volná místa hlásí i mateřinky, které by mohly ihned přijmou šest desítek dětí.