„Nemáme školu. Proto všech našich pětaosmdesát dětí chodí do Prostějova, drtivá většina na Základní školu Edvarda Valenty, která je nejblíže. Od září do prosince jsme platili na každého žáka, který navštěvuje školu v Prostějově dva tisíce korun. Ve druhém pololetí se to zvedlo na čtyři tisíce korun, což rozpočet obce značně zatíží,“ prohlásila Blanka Kolečkářová, která je od podzimu starostkou Držovic.

„Velmi nás to zaskočilo. Čtyři tisíce korun na jednoho žáka jen za jedno pololetí je opravdu velká částka. Doufáme, že cena v prvním pololetí příštího školního roku klesne. V nejhorším případě bychom museli hledat jiné řešení. Nabízí se možnost navštěvovat Základní školu v Olšanech nebo ve Smržicích. Do Prostějova je to ale přece jen spádovější,“ přiznala starostka.

„Ceny za dítě z jiné obce nebo města umístěné do prostějovské základní školy se odvíjí od neinvestičních nákladů dané školy a jsou tedy flexibilní,“ vyjádřil se k problematice vedoucího odboru školství městského úřadu v Prostějově František Říha.

Podle školského zákona se musí každá obec postarat o to, aby děti mohly navštěvovat mateřskou a základní školu. Pokud obec tato školská zařízení nemá, musí se dohodnout s městem nebo sousední obcí, které školu nebo školku mají. Poplatky za umístění jednoho dítěte se pohybují přibližně od dvou do zhruba šesti tisíc korun.

„Pokud ale obec jedno z těchto zařízení má a rodiče přesto chtějí, aby jejich dítě chodilo do jiného města nebo vesnice, neplatí se poplatky žádné. V tomto případě záleží na řediteli, zda dítě příjme nebo ne,“ vysvětlil Říha.