Co by mělo zmizet ze světa? Na tuto otázku odpovídaly i děti od 6 do 10 let velmi konkrétně. Ani chlapci ani dívky se nespokojili s obecným zlem, ale dokázali jej pojmenovat. Poukázali na násilí, bídu, nemoci a lidskou hloupost. U nejmladších chlapců přeci jen při rozhodování sehrál roli věk, protože ze všeho nejraději by z povrchu zemského vymazali školu a učení. Zatímco hoši do 15 let odsuzují nenávist, blbost a rozšiřování nemoci AIDS, dívkám stejného věku vadí války, zbraně jaderné elektrárny a násilí. V ojedinělých případech děti vnímají i pozitivní diskriminaci či rasismus naruby ve spojení s romským etnikem.

Vcelku jednotný názor mají děti všech věkových kategorií bez ohledu na pohlaví na to co je pro lidstvo největším nebezpečím.
„Největším nebezpečím pro lidi je blbost. Z ní vyplývá všechno ostatní. Bezohlednost k ostatním i k životnímu prostředí,“ prohlásil čtrnáctiletý Tomáš Zatloukal. Za nebezpečné děti považují jaderné rakety a elektrárny, nemoci, války a přílišnou moc peněz.