Lépe informovaní jsou žáci druhého stupně základních škol. Na otázku, jestli u nás trest smrti existuje, odpověděli správně všichni. Odpovědi mladších dětí se stejnoměrně rozdělily mezi nevím a správnou odpověď. To odpovídá i výsledkům průzkumu z ostatních krajů. Rozdíl u odpovědí nesouvisí s pohlavím respondentů, ale s věkem.

Zatímco děvčata do deseti let by trest smrti opětně nezavedla, dospívající dívky by pro něj ruku zvedly. Hoši jsou pro tento nejvyšší postih v každém věku.
Poměrně jednotně školáci odpovídali, za co by trest smrti udělili. Za zavrženíhodné činy považují nejčastěji vraždu a úmyslné zabití. Odsuzují také násilí a mučení. Trest smrti by v žádném případě neudělilo každé desáté dítě.