Program byl opravdu pestrý a každý si přišel na své. Děti zhlédly například ukázky vojenského výcviku sebeobrany a akci integrovaného záchranného systému.

Na vlastní kůži si vyzkoušely jízdu ve vojenské technice, střelbu ze vzduchové pistole nebo hledání prázdných nábojnic v pískovišti prostřednictvím detektoru kovu. Součástí programu byla i ochutnávka vojenské kuchyně, kde na návštěvníky čekal vynikající vojenský guláš a pro ty nejmenší buchtičky s krémem.

Akce přilákala mnoho návštěvníků a byla velmi vydařená. Touto cestou děkujeme organizátorům za promyšlenou zábavu a v neposlední řadě také panu Herynkovi za zprostředkování.

Pavla Dřímalová