"Naše škola se zapojuje do celorepublikové soutěže Recyklohraní každoročně. Po sečtení všech bodů za dílčí úkoly, celoroční cíl a za sběrové akce ZŠ a MŠ Určice nasbírala 13 346 bodů a umístila se tak na prvním místě v Olomouckém kraji a na druhém místě v republice," usmívá se spokojeně učitelka Lenka Literová. Úspěch je o to větší a prestižnější, protože se soutěže účastnilo celkem 3 857 škol.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

V Určicích jsou školáci dlouhodobě vedeni prostřednictvím Ekotýmu a Školního parlamentu ke třídění odpadu a neplýtvání surovinami. "Soutěž Recyklohraní aneb „Ukliďme si svět“ nám vytváří aktivity, díky kterým tyto cíle naplňujeme hravou formou. Každý úkol je pro žáky zábavný, ale zároveň velmi poučný. Děti vnímají, že i jejich snaha má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí," přibližuje Literová.

Školáci z Určic uspěli v celostátní soutěži Recyklohraní.
Školáci z Určic uspěli v celostátní soutěži

Výsledek je podložen týmovou prací. Školní parlament a Ekotým vedou všechny aktivity a sběry. Aktivně se při realizaci úkolů zapojují i všichni pedagogové základní i mateřské školy. "Musíme poděkovat i rodičům za obrovskou pomoc při sběru starého elektra, mobilů, tonerů, baterií a papíru. Dětem za bojové nadšení v soutěžích, ve kterých si potažmo rozvíjejí svůj altruismus, vztah k okolí a naší Zemi," říká učitelka s tím, že bez podpory vedení školy by to nešlo.

Na vavřínech v Určicích neusínají

"Nyní už zase pilně pracujeme na dalších výzvách, které přicházejí z pražského Recyklohraní. Za sebou máme již úkol zaměřený na recyklaci textilu „Po stopách Plýtváka šatního“, školní SWAP, projekt „Vdechni nový život starému oblečení“ a první sběr elektroodpadu," uzavírá Lenka Literová.