„Udělej mi prosím stoličku, ať si můžu dopsat toho modrého lva,“ vyzval desetiletý Pavel svého spolužáka, který pod natištěný obrázek s domovním znamením chtěl doplnit název domu na Pernštýnském náměstí.

„Dozvědí se tak například kde stojí dům U Černého orla, U Bílé labutě, U Tří veverek nebo U Tří zajíců ,“ vyjmenovala jen některá z dalších „zvířecích“ domovních znamení Jana Slezáčková z prostějovského muzea, ve spolupráci s nímž školy netradiční vyučování připravují.

Procházkou po náměstí však poznávání města nekončí. „Máme v muzeu archiv starých fotografií. Nad nimi děti mohou srovnávat, jak Prostějov vypadal dříve s tím, jak vypadá nyní,“ nechala se slyšet Slezáčková.

Dostanou i glejt

Poslední fáze této netradiční výuky pak proběhne přímo na jednotlivých školách. Po vyplnění zvídavého dotazníku týkajícího se pozoruhodných prostějovských staveb, žáci dostanou pravý nefalšovaný glejt.

„Přímo ve třídě odlijeme pečetní znak krejčovského cechu, který byl odedávna s Prostějovem výrazně spjat. Tím stvrdíme, že se o svém městě něco nového dozvěděli,“ řekla Slezáčková.

Oslovené děti během výletu po městě zaujala například pověst o tom, jak prostějovské občany naučil kořalku pálit sám satanáš.

„Jedna hospodyně čerta vypekla tím, že mu slíbila upsat svoji duši, pokud ji bude pomáhat v domácnosti. Na domácí práce však čertovy síly nestačily a tak ji po čase nechal být a raději naučil lidi z Prostějova pálit kořalku. Tím, že se pak v opilosti okrádali a zabíjeli, měl čet plno duší a navíc úplně bez práce,“ povyprávěly společně Lucie Pospíšilová a Karolína Janečková z RG a ZŠ města Prostějova.

Netradiční způsob výuky probíhá už od roku 2003. „Letos poprvé se jej účastní všechny základní školy v Prostějově, dosud to byla méně než polovina z nich. Už nyní plánujeme oslovit i školy z okolních obcí,“ uzavřela Slezáčková.