„Jedná se o jedinou školu v nejvýchodnější části města, kde panuje silné občanské povědomí. Uděláme maximum pro to, abychom zde zachovali plnohodnotnou devítiletou školu,“ uvedl místostarosta města Pavel Drmola.

V současné době probíhá v budově školy důkladná údržba, zejména malířské práce. Podle zpracovaných projektů by měl být zbourán starý pavilon druhého stupně a na jeho místě by měla být postavena nová budova.

Termín, kdy se začne stavět, však zatím nebyl stanoven. „Počítáme s tím, že během přestavby bychom mohli výuku tříd s méně žáky soustředit ve školní družině,“ řekla ředitelka školy Vlasta Ambrožová.

„U devítitřídních základních škol, kde v jednotlivých ročnících nejsou paralelní třídy, nastávají mnohdy problémy se zajištěním úvazků a aprobovanosti učitelů,“ komentoval současný stav ve školství Pavel Drmola.

„Rada města zaujala k problematice dostavby vrahovické školy jednomyslné stanovisko a věří, že tím vyvrátí některé nepřesné a zavádějící informace, které kolovaly mezi veřejností,“ uzavřel místostarosta Alois Mačák.

Dana Hrubá