"Zrekonstruovalo se celkem třináct učeben, z nichž je dvanáct v budově B a třinácté dílny jsou v suterénu," komentoval ředitel školy Petr Jordán.

Historie budovy B je vcelku krátká. Otevřena byla v roce 1989.

"Přibližně deset let po jejím otevření došlo k první rekonstrukci. Zateplovala se fasáda a osazena byla sedlovou střechou. V posledních letech nás už ale trápil její interiér. Zejména vnitřní instalace, zbylé azbestové příčky a hliníkové rozvody elektřiny," informoval Vlastimil Michlíček, starosta městyse Nezamyslice.

Zhruba roční úsilí plánování a projektování bylo završeno 1. února 2019.

"Začalo se bourat a rekonstruovat. Postupně se ukázalo, že opravu vyžaduje i podlaha budovy a hlavní elektrický rozvaděč. Nakonec tedy došlo ke kompletní rekonstrukci," doplnil Michlíček.

Novotou vonící interiéry poskytnou žákům moderní prostředí.

"Jako fyzikáře mě těší nové učebny fyziky, chemie a přírodopisu, které jsou nejmoderněji vybavené. Máme tu ještě učebnu jazyků a nově po několika desetiletích i cvičná kuchyňka. Samozřejmě i školní dílny," neskrýval potěšení ředitel Petr Jordán.

Nezamyslická škola má bohatou historii a patří k největším v celém jižním regionu Prostějovska.

"První písemná zpráva o škole v naší obci pochází sice již z roku 1672, ale není pochyb o tom, že tu již bylo vyučováno dříve," informoval ředitel Jordán a pokračoval: "Od nového školního roku bude školu navštěvovat přibližně 350 žáků v osmnácti třídách. Starat se o jejich vzdělání bude 26 učitelů, 13 asistentů pedagoga, deset správních zaměstnanců a pět kuchařek."

Kompletní rekonstrukce přišla na 26 milionů korun. "Téměř osmnáct milionů poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj z programu IROP. Zbylých osm milionů investoval městys Nezamyslice," upřesnil starosta Michlíček.