Podstatné bylo doporučení komise pro výchovu a vzdělávání. Ta zase přihlédla ke stanovisku čtyřčlenné pracovní skupiny, zřízené prostějovskou radnici, která se zabývala reorganizací základních škol ve městě.

V pracovní skupině byli místostarosta Pavel Drmola, radní Jiří Pospíšil, shodou okolností ředitel ZŠ Palackého, kam přejdou žáci ze ZŠ Rejskova, zastupitelka Ivana Hemerková, která je i předsedkyní komise pro výchovu a vzdělávání a radní Alena Rašková.

„O optimalizaci základních škol se hovořilo již několik let a tato problematika byla také několikrát řešena v komisi pro výchovu a vzdělávání,“ uvedla Ivana Hemerková.

Ze zápisu jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 4. září, který má Deník k dispozici, a z kusých informací členů této komise vyplývá několik skutečností.

Komise nejprve navrhla ke zrušení ZŠ Kollárovu. Město poté vrátilo návrh k přepracování. A tak operativně svolané jednání dne 4. září rozhodlo o zrušení ZŠ Rejskova. Zúčastnilo se ho sedm ze třinácti členů komise, protože bylo svolané narychlo.

„Byla jsem mimo Prostějov, nemohla jsem se zúčastnit, jinak bych byla rozhodně proti,“ uvedla Jaroslava Mlčoušková, zastupitelka a členka komise. Hlasovala pak proti.

Ze závěru komise také vyplývá, že koncentrací výuky v jedné škole dojde ke zlepšení podmínek práce učitelů a zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků. Není bez zajímavosti, že ZŠ Palackého sídlí ve dvou budovách. Navzdory tvrzení o výhodě koncentrace výuky pak naopak doporučila komise rozdělení specializovaných tříd mezi dvě ZŠ, Kollárovu a E. Valenty.

Komise dále doporučila využití opuštěných budov ZŠ Rejskova pro školské účely. „Konkrétním subjektem, který je zřízen městem a může objekt částečně využít, je Základní umělecká škola,“ upřesnil místostarosta Prostějova Pavel Drmola.

Nedostatku míst pro školáky se prostějovští radní také neobávají. „Na základě informací o počtu dosud narozených dětí zůstane kapacita základních škol po uzavření ZŠ Rejskova dostačující, a to až do období 2014 – 15,“ uvedl Drmola s tím, že existuje určitá rezerva volných míst.

Mateřská škola, která patřila pod Rejskovu školu, se přesune do MŠ v ulici Partyzánská. „Kapacita v mateřských školách je v současnosti dostatečná a město Prostějov má ještě rezervy v podobě neotevřených tříd,“ dodal k tomu Drmola.

„V tuto chvíli se chceme soustředit na přípravu přesunu žáků na vybrané školy a v tomto smyslu hodláme komunikovat s pedagogy, rodiči i další veřejností,“ informovala mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová. Podle ní je také potřeba soustředit se na hladké a plnohodnotné zajištění výuky v posledním školním roce na ZŠ Rejskova.