„Petici za záchranu školy jsme dali na městskou podatelnu v úterý. Bylo pod ní podepsáno čtyři tisíce dvě stě dvanáct lidí. Tentýž den jsme tam nechali i otevřený dopis, určený starostovi. Jelikož si nedovedeme představit, že by zastupitelstvo rozhodlo bez kvalifikovaných podkladů, očekáváme detailní a obsáhlou odpověď zhruba do týdne,“ uvedl Jan Rytíř, který zastupuje petiční výbor a je předsedou představenstva občanského sdružení PPP – právní poradenství a pomoc se sídlem ve Velkém Týnci. Dodal, že se chystají i vyjít do ulic.

Složitá situace

„Shromáždění jsme řádně ohlásili. Termín je stanoven na čtvrtého listopadu od šestnácti do šestnácti třiceti na náměstí T.G. Masaryka, přímo před prostějovskou radnicí. Na akci lze očekávat kratičké projevy a vypuštění balonků dětmi,“ informoval.

Rytíř míní, že v rámci občanské společnosti by měli mocní vyslyšet hlas lidí. Současně si však uvědomuje, že se radnice ocitá v nelehké situaci. „Vzít zpět rozhodnutí o zrušení Rejskovy školy by bylo jistě komplikované, ale trvat na něm by zase bylo politicky neprozíravé,“ hodnotil.

Základní škola Rejskova byla zrušena během prvních zářijových dnů. Tento krok v rychlém sledu doporučila městská školská komise, posvětili jej radní a odklepli zastupitelé. Vše se obešlo bez širších konzultací, debat s rodiči a dotčenými kantory.

Teorie byla jiná

Není bez zajímavosti, že když se Deník letos zajímal o koncepci školství v Prostějově, pak touto problematikou pověřený místostarosta Drmola označoval rušení škol za běh na dlouhou trať a místostarosta Miroslav Pišťák naznačil možnost, že se ani žádná ze škol nebude muset rušit.

Události pak ale před více než měsícem dostaly rychlý spád a nečekaný spád. Veřejnost si to však nechce nechat líbit a bojuje za záchranu školy.

Kupříkladu kantor z Rejskovy školy Pavel Řezníček vyzdvihuje kvalitu výuky, personálu, vybavenost školy. Mluví o práci se stovkou dětí, které mají poruchy učení a chování, zmiňuje kurz, kde si mohou dospělí doplnit základní vzdělání, kvalitní sportoviště a luxusní jídelnu.

Maminky školáků se bojí, že jejich děti s poruchami výuky budou muset docházet do cizího prostředí. Argumentují také tím, že zatímco dosud byla výuka pro oba stupně speciální výuky v jedné budově, po zrušení školy se rozdělí do dvou vzdálených zařízení.

Lidé si stěžují i na to, že se školou se zruší i jídelna a družina. Ty pak podle jejich názorů už město adekvátně pro školáky nenahradí.

Co na odpor lidí říká vedení města?

„Zmiňovaná petice byla na Městský úřad podána a je určena zastupitelům města. Na nejbližším jednání Zastupitelstva města Prostějova bude petice projednána,“ reagoval včera prostějovský místostarosta Pavel Drmola.

Jeho kolega Miroslav Pišťák před nedávnem řekl, že pro záchranu Základní školy Rejskova by musely padnou hodně silné argumenty. Pokud se takové z pohledu radnice nenajdou, pak Základní škola Rejskova ukončí v první prázdninový den roku 2009 svoji činnost.