„Vytváříme třídu s nabídkou kurzů angličtiny a matematiky. Vedle běžného výukového programu se děti budou tři hodiny týdně učit angličtinu, přidána bude i hodina matematiky a logiky a hodina určená pro osobnostní a psychologický rozvoj. V českém jazyce bude navíc kladen důraz na trénink rétoriky a vyjadřovacích schopností," vysvětlil Tomáš Blumenstein, iniciátor projektu a zakládající člen občanského sdružení Třída Prostějov, které bude tyto kurzy organizačně zajišťovat. Náklady na ně budou hrazeny rodiči.

Fakt, že třída s nadstandardní výukou našla zázemí právě na ZŠ J. Železného, není náhoda.

„Vždy jsme se snažili jít cestou moderních trendů, které mají smysl a budoucnost. V Prostějově jsme byli první, kdo do běžné třídy integroval mentálně handicapované dítě. Jako první jsme se rozhodli pro sloučení základní a mateřské školy a byli jsme i první školou, která získala právní subjektivitu. Teď nabízíme možnost přihlásit dítě do třídy s rozšířenou výukou a je to výzva hlavně pro rodiče – zda chtějí svému dítěti poskytnout něco navíc," uvedl ředitel školy Jan Krchňavý.

Počet míst ve třídě je z výukových a organizačních důvodů omezený – bude jich dvacet.

„Pokud se přihlásí víc dětí, proběhne ve čtvrtek 17. ledna určitá forma přijimacího výběru. Podmínkou k přijetí ale v žádném případě není, aby dítě bylo nějak výjimečně nadané," upozornil Tomáš Blumenstein s tím, že informační schůzka pro zájemce o zápis dětí se koná v pondělí 17. prosince 2012 a v pondělí 14. ledna 2013 v 18 hodin v budově Základní školy Jana Železného na Sídlišti svobody. Základní informace získáte i na internetové stránce www.tridaprostejov.cz.(les)