"Žáci naší školy se k distanční on-line výuce připojují přes aplikaci Microsoft Teams. Všichni vyučující se snaží učivo žákům co nejvíce zpřístupnit. Na webové stránky školy do sekce “Úkoly pro žáky” uveřejňují týdenní plány učiva pro všechny třídy. Je to pro žáky základní informace o probíraném učivu a také takzvaná opora pro žáky a rodiče v případě, že technika zklame. Pro 4. a 5. třídu jsou to vlastně zápisy učiva s návodnými obrázky, které si žáci přímo vlepují do sešitů. Podle těchto plánů učitelé vyučují on-line," nastínila ředitelka stručně formu výuky.

Ve Smržicích se vyrábí světově známé frézy na pařezy. Zakladatelem firmy Laski je Zdeněk Zapletal.
Stroje ze Smržic míří i na Zéland. "Nejvíc jedou frézy na pařezy," říká Zapletal

"Téměř všechny děti mají počítače, tablety nebo telefony s kamerami a to umožňuje, aby na sebe žáci a učitelé viděli a aby výuka na dálku pro děti nebyla zkostnatělá, nezáživná, ale naopak, aby byla zajímavá a pestrá, připravujeme si pro žáky hodiny pomocí různých online nástrojů - sdílíme obrazovku "tabule", kterou si připravujeme ve studiu Active Inspire, pouštíme jim videa, zvukové nahrávky do angličtiny, využíváme výukové on-line aplikace, např. Wordwall, kde se dají vytvořit interaktivní aktivity (např. spojování slov, řazení, kvízy, přiřazování, anagramy, hádání slov, pexeso, osmisměrky…), žáci třetí třídy dostávají pravidelně k vyřešení on-line únikovky, kde si procvičují probrané učivo. Aplikace Microsoft Teams umožňuje i práci ve skupinkách, kterou také využíváme. Učitel vytvoří skupinky, žáci pracují v menším počtu, jsou díky tomu více aktivní a učitel může všechny skupinky průběžně navštěvovat, kontrolovat a usměrňovat jejich činnost. Děti ze 4. třídy v této aplikaci plní úkoly on-line a po jejím skončení - vyučující hned vidí, jak si děti vedly a na jejich chyby hned reagují popřípadě je probírají," pokračovala Jana Gulaková.

Stavěli sněhuláka nebo vařili

"Žáci dostávají i praktické úkoly v rámci výchov. Například čtvrťáci vyráběli masky na karneval, stavěli sněhuláka, uvařili jednoduchý pokrm a pečovali o pokojové rostliny. Děti posílají fotografie z těchto činností, které uveřejňujeme na stránkách školy. Zpětnou vazbou pro hodnocení jsou splněné úkoly, které nám děti zasílají vyfotografované," popisuje Jana Gulaková a dodává: "Po určité době děti přinesou sešity do chodby školy, které učitelé opraví a v určitém termínu si je jednotlivě žáci odnesou domů. Žáci také velice rádi posílají fotografie a videa z přípravy na výuku – například čtení článků, listy z písanky."

Starosta obce Smržice Aleš Moskal
Lidi k nám chtějí, nejsme žádná hanácká placka, říká starosta Smržic

Neocenitelná pomoc ze strany rodinných příslušníků.

"Rodiče i prarodiče prvňáčkům při on-line výuce pomáhají a jejich pomoci si velmi vážíme a děkujeme za ni. Paní učitelky se velice snaží, aby byly děti spokojené a učení je bavilo. Využívají různých her ve výuce a také mají krátké tělovýchovné chvilky s plyšovými zvířátky, říkají si básničky před psaním, zpívají, hrají si běhací diktát, to znamená, že děti mají poschovávané kartičky čísel a nosí výsledky. Děti také plnily výzvu v rámci Prvouky – jaro. Počítaly stromy a keře na zahradě. Paní učitelky vymýšlí různé zábavné aktivity například – barevné dny. Prvňáčci měli sluníčkový den, kdy si musely obléct něco žlutého včetně paní učitelky," uvádí ředitelka s tím, že v on-line výuce se snaží učitelé organizovat výuku tak, aby byla co nejvíc podobné té školní, včetně přestávek.