Prostějovská radnice hodlá viníka znečištění míst, kde lidé tráví volný čas, potrestat. Při jednoznačném prokázání hrozí pachateli peněžitý trest. Fyzické osobě padesát tisíc korun, právnické až milionová pokuta.

„Šetření stále probíhá. Dokumenty ze skládky nás přivedli k podezření, že odpad pochází z konkrétní prodejny na Pernštýnském náměstí. Výsledek oznámíme správnímu orgánu příští pondělí,“ uvedl ředitel Městské policie Jan Nagy s tím, že osoby, které prodejnu provozují, nejsou momentálně k zastižení.

Dá se však předpokládat, že obchod patří cizincům. Prodavačka prodejny lámanou češtinou odmítla poskytnout jakoukoliv informaci. „Pokud mají cizinci v dokladech uvedenou prostějovskou adresu trvalého pobytu, mohou odpad odvézt do sběrného dvora. Záleží o jaké množství jde a jestli jej vyvážejí jako fyzické osoby nebo podnikatelské subjekty,“ poznamenala mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

Bez ohledu na místo bydliště mohla téměř polovina černé skládky skončit v kontejnerech na separovaný odpad. Obsah některých pytlů byl totiž v podstatě vytříděný na papír a plasty.