Fotografií rozeslanou e-mailem Svazu ochránců přírody a prostějovské radnici na ni upozornil pravidelný návštěvník lesoparku. „S žádostí o pomoc se na nás obrátili ochránci přírody, kteří mají úsek Hloučely mezi ulicemi Kostelecká a Tichá na starosti. Šlo totiž o poměrně velké množství odpadu, který se povaloval kousek od silnice,“ uvedl místostarosta města Vlastimil Uchytil (ODS).

V plastových pytlích pohozených ve svahu břehu říčky Hloučely byly převážně igelity, kartony, krabice od bot a časopisy, tedy věci, které je možné dát do nádob na separovaný odpad.

„Skládka není z největších, ale dokazuje, jak se lidé chovají. Pytle odvezli pracovníci společnosti .ASA TS Prostějov do sběrného dvora, kde vytřídí papír a plasty. Zbytek odvezou do spalovny,“ sdělil Uchytil.

Mezi papíry se podařilo najít dokumenty a doklady na konkrétní jméno. Byla mezi nimi i složenka na vyzvednutí peněž či dopisu do vlastních rukou.
„Podle charakteru dokumentů lze usoudit, že odpad pochází z obchodu. Využijeme důkazní materiál k tomu, abychom pachatele, který černou skládku založil, zjistili,“ poznamenal ředitel Městské policie Jan Nagy.

„Pokud jednoznačně prokážeme, kdo skládku založil, zahájíme s ním správní řízení. Fyzické osobě hrozí pokuta do výše padesáti tisíc korun, právnické osobě až jeden milion korun,“ doplnila vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu v Prostějově Martina Cetkovská. Za černou skládku lze podle zákona považovat i pytle odložené vedle popelnic a kontejnerů.

„Na nejbližším jednání rady města chci otevřít otázku finanční motivace občanů, kterým se podaří pořídit fotografie osob zakládajících na území našeho města černou skládku, a to nejen v parcích nebo na Hloučele, ale třeba právě u popelnic nebo hnízd na tříděný odpad,“ dodal Uchytil.