„Celkově jsou to opravy za šestnáct a půl miliónu. Naše obec získala evropské dotace něco přes čtyři milióny, z Regionálního operačního programu Střední Morava," prozradil starosta Čehovic Milan Smékal.

Ve vesnici nezapomínají ani na chodníky, které spravují takříkajíc po něčem. Na opravách chodníků se podílí jak pracovníci obce, tak z úřadu práce, kteří v obci provádějí mimo jiné i různé sezónní činnosti.

„Chodníky si děláme sami se dvěma pracovníky obce a dvanácti z úřadu práce, vypočítal starosta a upozornil, že pracovní četa nepracuje jen na chodnících.

„Vytyčím například jen deset metrů, které je potřeba udělat, a pak se tito pracovníci věnují, teď na podzim, hlavně hrabání listí, jindy sečou trávu, protože máme dost zeleně, nebo se podílejí na výkopových pracích pro veřejné osvětlení a podobně," vypočítal práce starosta Čehovic Milan Smékal.