Neudržované a popraskané betonové či dlážděné chodníky, parkovací místa z hrubého asfaltu prorůstající plevelem. Takový obrázek naskýtalo prostranství ve vnitrobloku vrahovického sídliště nedaleko říčky Hloučely.

"Ruku na srdce, stavělo se to v šedesátých letech minulého století a od té doby se mimo běžnou údržbu nic neupravovalo. Musíme to vydržet, pak bude zase dalších šedesát let klid," smál se chlapík seniorského věku obcházející rozkopaný chodník.

Hojně využívaná zkratka pro průjezd z jednoho konce města na druhý přes Říční ulici bude na konci listopadu průjezdná.
Oprava Říční ulice finišuje. Přes myší díru se bude jezdit do čtrnácti dnů

Vnitroblok prokoukne k nepoznání.

"Dojde k rekonstrukci stávajících komunikací, parkovacích stání, chodníků, stání pro kontejnery, veřejného osvětlení, mobiliáře, nové dešťové kanalizace se vsakovacími objekty a sadovým úpravám," představil ve stručnosti, co vše se mezi panelovými domy bude dělat náměstek primátora Jiří Rozehnal.

První na řadě jsou parkoviště. Lidé do vnitrobloku vjedou až těsně před Vánoci. V období od 7. listopadu do 20. prosince 2022 budou prováděny práce ve vnitrobloku sídliště a na přilehlých komunikacích na ulici Tovární. Realizovány budou zejména parkovací stání, chodníky, požární komunikace, vsakovací objekty a přeložky inženýrských sítí," informuje dále náměstek Rozehnal s tím, že vjezd je povolen dopravní obsluze.

"Dopravní obsluze je povolen vjezd pro vyložení a naložení nákladu, ale nikoliv pro parkování. Dopravní obsluhou jsou myšleni i obyvatelé sídliště a pracovníci přilehlých firem," dodal Rozehnal s tím, že sídliště bude zpřístupněno pro parkování automobilů od úterý 20. prosince letošního roku.

Osm osobních automobilů různých značek čeká na své majitele nebo dražbu v areálu kovošrotu za hlavním nádražím.
Prostějov začal odtahovat překážející vraky. Tyto čekají v kovošrotu

Stavební práce při regeneraci sídliště Svornosti budou realizovány do 30. srpna 2023. Pracovat se začne po vánočních svátcích opět v pondělí 9. ledna 2023, kdy se začne s rekonstrukcí vozovky v ulici Tovární.

Sídliště Svornosti patří k nejstarším sídlištím v Prostějově. Postaveno bylo poměrně v krátké době, v letech 1961-1964. Tvoří ho sedm čtyřpodlažních volně rozložených krychlových bloků. Na výstavbu byla použita železobetonová konstrukce s červenými kachlovými obklady. Sídliště postavily tehdejší Pozemní stavby Gottwaldov podle návrhu Zdeňka Pecha.