„Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem na těchto ulicích,“ potvrdil vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Antonín Zajíček.

Po dobu úplné uzavírky bude veškerá doprava včetně vozidel hasičů, záchranné služby a autobusové dopravy odkloněna na okolní komunikace.

Je třeba počítat s tím, že budou dotčeny linky MHD 785002 a 785021. Po dobu uzavírky budou zastávky MHD v ulici Šárka přesunuty blíže k ulici Dvořákova.

Sadové úpravy do zimy

Dělníci by pak měli zůstat na sídlišti Šárka nejméně čtyři měsíce. „Předpokládáme, že stavební práce budou dokončeny nejpozději do konce měsíce srpna a sadové úpravy, jako například výsadba stromů a keřů, do konce listopadu,“ upřesnil Antonín Zajíček.

Prakticky ve stejném období probíhala loni první etapa regenerace sídliště.

„Tato část řešila také parkování a odvodnění, dešťovou kanalizaci, nové dlážděné a mlatové chodníky, pojížděné a rekonstruované chodníky včetně zálivů pro lavičky, přeložky vedení nízkého napětí, kácení dřevin a nové výsadby zeleně, zástěny pro kontejnery a prvky mobiliáře,“ vyjmenoval první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Kompletně hotovo: 2019 

Předpokládané náklady na kompletní obnovu a modernizaci sídliště Šárka jsou pak vyčísleny na zhruba osmdesát milionů korun.

Fyzická realizace je rozdělena celkově do šesti celků, které potrvají čtyři roky. První etapa byla dokončena loni, druhá a třetí čeká na sídliště letos.

Čtvrtá a pátá etapa bude zhotovena v příštím roce a šestá v roce 2019.

Kolem regenerace sídliště Šárka probíhaly nemalé diskuze. Část lidí vytýkala plánům malé množství parkovacích míst, další usedlíci pak likvidaci zeleně.