„Při zpracování rozpočtu investic na letošní rok nebyl přesně znám rozsah výsadby zeleně a její následné péče na sídlišti Šárka. Jelikož etapa stavy byla dokončena až v prosinci 2018, nebylo možné znát rozsah realizovaných prací na zeleni. Na základě této skutečnosti byly do rozpočtu navrženy finanční prostředky pouze ve výši šest set tisíc korun,“ uvedl primátor města František Jura.

Práce, které proběhnou blízko ulice Říční budou vycházet na zhruba sto čtyřicet čtyři tisíc. Budou se vysazovat keře a dřeviny pro zpevnění terénu.

„Jedná se o finanční prostředky na frézování, odkopání a likvidaci pařezů v místech prováděné komunikace, což nebylo součástí projektové dokumentace. Finance budou také na protažení silnice a její napojení na ulici Hybešova, včetně veřejného osvětlení,“ doplnil informace náměstek primátora Jiří Rozehnal.