"Pro město Prostějov jde o stěžejní stavbu, od které si slibujeme úlevu pro zdejší dopravu," komentoval prostějovský primátor František Jura s tím, že vznikem obchvatu práce zdaleka nekončí.

"Budeme pokračovat návaznými kroky v podobě spolupráce s Krajským úřadem Olomouckého kraje na přípravě vybudování Severozápadního kvadrantu vedoucího od Kostelecké ulice až k obci Mostkovice. Tím by se tranzitní doprava měla posunout mimo centrum města," nastínil primátor Jura.

Hlavním investorem stavby byl kraj. "Část nákladů pokryly dotace, významnou částku investoval také Olomoucký kraj a to zhruba sedmdesát miliónů korun," uvedl ke čtyři sta milionové investici Michal Zácha, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Tříkilometrový obchvat by měl výrazně ulehčit především přetížené Olomoucké ulici. Silnice teď tvoří vnější městský okruh, který zajistí propojení rychlostní komunikace R46 se silnicemi ve směru na Kostelec na Hané. Součástí stavby je i přemostění stávající cyklostezky z Prostějova do Smržic.

Opuštěný podstavec po prostějovské parní lokomotivě 310.127 zarůstají náletové dřeviny. 17.11. 2021
Tady stála legendární mašinka. Po symbolu Prostějova zbyl jen zarostlý podstavec

Výrazné zkrácení termínu

Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2019 a trvat měly dvaatřicet měsíců. Termín realizace se podařilo zkrátit o pět měsíců.

"Za město jsem velmi spokojen s odvedenou prací a jsem hrdý na to, že se nám podařilo vykoupit všechny pozemky (110 vlastníků a téměř 270 parcel), které byly potřebné pro zahájení stavby," ohlíží se i k prvopočátkům stavby náměstek primátora Jiří Rozehnal, s tím, že velké poděkování patří zhotovitelským firmám Strabag a Eurovia.

V rámci stavby vzniklo přes tři kilometry nových asfaltových vozovek, tříramenná okružní křižovatka a také dva mostní objekty. Čtyřpolový most přes železniční trať a silnici II/366 a cyklistická lávka přes silnici II/366. Povrchy všech nových vozovek jsou asfaltové.

Dále bylo provedeno odvodnění, přeložka vysokého napětí, přeložky nízkého napětí a optických kabelů, přeložky vodovodních řadů a také veřejné osvětlení. Vybudována byla také dešťová kanalizace.

"Největší výzvou po technické stránce bylo provedení přeložky vodovodu z ocelového potrubí o průměru osm set milimetrů s novými armaturními šachtami. Z pohledu dodržení termínů bylo klíčové, že se ještě před Vánocemi 2019 podařilo provést velký objem zemních prací a konsolidačních násypů u mostu přes ulici Kostelecká tak, aby konsolidace mohla probíhat v období zimní technologické přestávky," uzavírá Edita Novotná, tisková mluvčí firmy Strabag.