Zajištění osvětlení severního obchvatu bude mít na starost Prostějov.

„Budoucím vlastníkem veřejného osvětlení má být, po jeho převodu z vlastnictví Olomouckého kraje, město Prostějov, které by mělo také hradit náklady na elektrickou energii,“ potvrzuje prostějovský primátor František Jura.

Po převodu vlastnictví bude potřeba i dalších úkonů. Město bude muset uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí.

"Musíme zřídit dvě odběrná místa elektřiny. Budeme tedy platit celý provoz veřejného osvětlení severního obchvatu," vysvětluje první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Spolufinancování řady věcí

Prostějov bude dále samotnou stavbu severního obchvatu spolufinancovat, konkrétně vybuduje přeložky vodovodního řádu a nové veřejné osvětlení ulice Za Olomouckou.

„Uzavřením předmětné smlouvy je sledován důležitý zájem a to zajištění péče o všestranný rozvoj území a o potřeby jejích občanů, a to především uspokojování potřeby rozvoje dopravy a zároveň vytváření přívětivého dopravního prostředí,“ okomentoval vývoj situace Jiří Pospíšil.

Stavbu severního obchvatu pro Olomoucký kraj provádí Společnost STRABAG, a.s. Plány na stavbu severního obchvatu se na veřejnosti řešily deset let. Samotná realizace začala 13. srpna 2019. Stavba přijde na 355 milionů a hotovo by mělo být za dva a půl roku, na jaře v roce 2022.