"Hlavním účelem je, aby měli občané možnost se vzájemně setkat. Jedná se hlavně o seniory a lidi se zdravotním postižením," komentoval zástupce pořádajícího města Prostějov, radní Pavel Smetana (ČSSD).

Lidé dřívějšího data narození se měli možnost seznámit s možnostmi využití různých služeb, které jim město bezplatně poskytuje a také například policejní osvětu.

"Z pozice Policie ČR hodnotím možnost zúčastnit se této akce velice pozitivně. Konkrétně tuto věkovou kategorii je velice obtížné na nějakou besedu dostat. Některé lidi na našich preventivních akcích potkávám, ale opakování je matka moudrosti," usmíval se František Kořínek, mluvčí Policie ČR.

Právě jeho přednáška přítomné seniory hodně zaujala.

"Senioři vyrůstali v jiné době a jsou tím pádem mnohem důvěřivější než dnešní generace. Navíc už nemají takovou fyzickou kondici, aby se mohli případnému napadení bránit. Proto je důležité, je informovat," doplnil Kořínek.

O tom, že Zdravé město Prostějov nekoná Den seniorů zbytečně svědčil i velmi solidně zaplněný sál Duhy.

"Zájem seniorů o tuto akci nás těší. Jsem rád, že se starší občané zajímají o dění ve městě," uzavřel Pavel Smetana. 

Mateřské centrum Mateřídouška v Plumlově
Rády rozšíříme řady, hlásí z plumlovské Mateřídoušky
Týden s pohádkou prožili předškoláci na Zámku Plumlov.
Po zámku putovaly s šaškem stovky dětí