Příběh Jana Ondřeje Wawrucha, rodáka z Němčic nad Hanou a posledního Beethovenova lékaře, se před časem objevil na stránkách Prostějovského deníku.

Ještě častěji než Wawruchovo jméno vyslovují beethovenovští badatelé jméno jeho osobního sekretáře. V jejich hlase se přitom obvykle mísí vděk a vztek. „Anton Felix Schindler, rodák z Medlova u Uničova a úředník konického panství totiž proslul nejen jako první Beethovenův životopisec, ale také jako největší falzátor a ničitel jeho pozůstalosti. Jeho údaje mají velkou hodnotu, protože ukazují život z bezprostředního Beethovenova okolí, musíme k nim však přistupovat velmi opatrně," poznamenal historik Karel Hronek.

Schindler, narozený roku 1795 do početné rodiny, získal hudební vzdělání už v Medlově u svého otce. Záhy odešel studovat na gymnázium do Olomouce, kde se také stal choralistou u svatého Mořice.

„V hudebních slovnících můžeme najít i údaj o tom, že pracoval jako úředník na konickém panství. Bylo to právě v době jeho gymnaziálních studií nebo těsně po nich," podotkl Hronek.

Schindler a Beethoven

Již v osmnácti letech odchází Schindler studovat práva do Vídně, kde o rok později, roku 1814, začíná jeho úzká spolupráce s Beethovenem. To je však jeho vlastní údaj, současní historici posouvají jejich seznámení do roku 1822, kdy hrál Schindler před Beethovenem na housle. To už měl mladý muzikant stálé místo v advokátní kanceláři Johanna Baptisty Bacha, jehož služeb využíval i Beethoven. Schindler brzy opustil místo v kanceláři a jako osobní sekretář sňal z hudebníkových ramen tíhu administrativních povinností. To přijal Beethoven nejprve s povděkem, později jej však unavovalo Schindlerovo podlézavé chování. Přesto byl však jejich vztah přátelským. To vydrželo až do Beethovenovy smrti v roce 1827. Třináct let poté vydal Schindler první Beethovenův životopis.

Stranou zůstává, že byl Schindler vynikajícím hudebníkem. Potkal jej osud dobrých muzikantů, kteří se ocitnou v blízkosti génia. Vzpomeňte si na něj, až navštívíte konický zámek, kde se svého času pilně oháněl brkem. ⋌(pam)