Podle aktuální verze návrhu nového územního plánu ze září letošího roku by každá ze tří ploch pod Kaskem, tržnicí a bývalou sodovkárnou mohla být zastavěna maximálně z patnácti až pětasedmdesáti procent.

„Tady nejsme někde mimo historický střed nebo na jeho okraji, ale mluvíme o samotném historickém jádru, kam souvislá monobloková zástavba nepatří," míní prostějovský architekt Petr Novák, který byl hostem debaty.

S tím souhlasí i Ondřej Belík z Národního památkového ústavu v Olomouci.

„Navrhovaná výstavba jednoho polyfunkčního objektu zcela mimo měřítko tradiční historické zástavby, bez respektu k původní půdorysné struktuře, by vedla k poškození hodnot a ke znetvoření městské památkové zóny Prostějov," vzkázal v písemném vyjádření.

Podle Petra Nováka by mělo vedení města postupovat podle zástavbového plánu a prodávat pozemky menším investorům.

„Město by se mělo držet především vlastního plánu, co s historickým jádrem města, a ne se řídit pouze tím, s čím přijdou různí investoři. Raději bych viděl na ploše Kaska polyfunkčnost, a ne ryze komerční využití," vyjádřil se architekt.

Sedm připomínek

Za zachování kultury v centru města bojuje i občanské sdružení Pro Prostějov.

„Řešením by bylo zachování společenského sálu v centru města, protože sál slouží a je využívaný. V blízkosti centra by měla zůstat i tržnice a parkoviště, aby byla zachovaná kontinuita," vyjádřil se šéf sdružení Jan Navrátil a dodal, že plocha v centru už volá po zkulturnění. Zároveň odmítl myšlenku města postavit společenský sál v Jezdeckých kasárnách.

„Původně se tam počítalo s parkem a s plochou veřejného užití. V návrhu územního plánu ale park už není. A podobné je to i v botanické zahradě, jejíž plochu je podle návrhu územního plánu možné zastavět výškovými budovami," vyjádřil se František Filouš z občanského sdružení Hloučela, podle kterého hrozí, že by mohlo ubýt zeleně i v biokoridoru kolem řeky.

Zprůjezdnění Tetína?

Diskutovalo se i nad tím, že podle návrhu nového územního plánu by mohlo dojít i ke zprůjezdnění ulice Tetín. Ta je nyní průjezdná z Tylovy ulice, ale mohlo by dojít k jejímu propojení s frekventovanou výpadovkou na Brno.

„Na Tetíně sídlí tři instituce pro handicapované občany a jejím zprůjezdněním by docházelo ke kolizím aut, které tam vozí děti do školy," vysvětlil František Filouš.

Celkem tak bylo při debatě předneseno sedm konkrétních připomínek.

Veřejné projednání územního plánu

O tom, jakou podobu bude mít finální územní plán, se bude veřejně jednat 16. prosince o půl čtvrté odpoledne v přednáškovém sále Národního domu.

„Pokud posbíráme dvě stě podpisů, budeme moci podat připomínky k územnímu plánu jako zástupci veřejnosti, což bude mít větší váhu, protože se oficiálně stanou námitkami, kterými se budou muset příslušné instituce vážněji zabývat," vzkázal lidem Jan Navrátil.