„Zavedení veřejného sdílení kol ve městě schválila Rada města Prostějova již v dubnu minulého roku a lidé kola opravdu notně využívali. Ve spolupráci v této oblasti budeme pokračovat i letos. Prostějov jako město cyklistů budeme i nadále podporovat,“ uvedl primátor František Jura.

Doposud uzavřená smlouva o provozování bikesharingu se týká období od 1. března 2020 do 31. října 2020. Nyní se jedná o rozšíření tohoto časového rozsahu a uzavření změny smlouvy v poskytování služeb o další dva měsíce – tedy do konce roku 2020, což již také odsouhlasilo i Ministerstvo financí ČR.

„Nechali jsme prověřit správnost žádosti z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených v návrhu změny smlouvy a jejich vlivu na ekonomickou situaci veřejného zadavatele a na mezinárodní závazky České republiky. Ministerstvo financí posoudilo naši aktuální žádost a na základě dostupných informací neshledalo žádná rizika, která by uzavření návrhu změny smlouvy bránila. Závazky vyplývající z návrhu změny smlouvy nebudou mít negativní vliv na rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějov,“ doplnil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Pevné vs. virtuální stanice

K dispozici jsou opět pevné a virtuální stanice. Pevné stanice jsou stojany společnosti nextbike, všechny ve stejném provedení jako můžete vidět například před budovou radnice na náměstí T. G. Masaryka.

„Virtuální stanice tvoří městský mobiliář (bezpečnostní stojany), do kterých lidé mohou kolo odložit, případně si ho vypůjčit. Společnost zajišťuje dostupnost a přesun kol na pevných stanicích, virtuální stanice tedy slouží k vrácení (odložení) kola. Samozřejmě v případě, že je ve virtuální stanici kolo společnosti nextbike, můžete si ho zde vypůjčit. Nelze ale zajistit, aby ve všech virtuálních stanicích bylo kolo dostupné 24 hodin denně, jako je tomu u pevných stanic,“ vysvětlil před časem styl provozu a využívání stanic 1. náměstek Jiří Pospíšil.