V Olomouckém kraji se do rozsáhlého projektu zapojí zhruba 600 komisařů z řad České pošty, která je takzvaným dodavatelem terénních prací, a 147 komisařů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Přípravy letošního sčítání začaly už v lednu 2019, kdy na Krajské správě ČSÚ v Olomouci vzniklo speciální oddělení. Patnáctičlenný tým vede Jan Krušinský.

„Sčítání lidu, domů a bytů je komplexní fotografie společnosti k jedinému okamžiku,“ definuje celosvětově koordinovanou akci mladý absolvent Univerzity Palackého.

Ze sesbíraných dat lze vyčíst základní informace o obyvatelstvu a jeho demografických, sociálních i ekonomických charakteristikách, o složení domácností či úrovni bydlení. Údaje pak mají značný vliv na zlepšování kvality života v lokálním měřítku.

„Na základě dat předchozího sčítání v roce 2011 se například vybudovalo nové autobusové nádraží v Šumperku, chátrající zámek Třemešek v Dolních Studénkách byl přestavěn na sociální byty. Sčítání napomáhá i projektu Bezbariérová Olomouc,“ uvedl příklady Krušinský.

V případě potřeby mohou krajané využít web scitani.cz, kde naleznou obecné informace nebo odpovědi na nejčastější dotazy. V provozu je i speciální telefonní linka 840 30 40 50 s vyškolenými operátory.

Jazyk: moravština

Skvělou zprávou pro všechny vlastence z regionu je skutečnost, že do formuláře mohou uvést moravskou národnost a jako mateřský jazyk zvolit moravštinu. Přesně k tomu vyzývá spolek Moravská národní obec.

„Máme svoji zemi s bohatou, více než tisíciletou historií a svébytnou kulturou. Sčítání lidu nám umožňuje oficiálně vyjádřit náš vztah k Moravě. Ke svému národu se hlásíme,“ vysvětlil Deníku předseda spolku Jaroslav Krábek.

S kampaní za moravskou národnost se můžeme setkat na Moravě i ve Slezsku. Březen 2021.
Jsem Moravan, katolík. Přihlaste se ke své identitě, vyzývají organizace

Český statistický úřad klade důraz na vyplnění on-line formuláře, díky němuž se v době pandemie omezí osobní kontakt mezi obyvateli a komisaři.

Olomoucký kraj však patří mezi ty s nejnižším podílem osob využívajících internet. Nejhůře na tom jsou lidé v důchodovém věku, k on-line síti má přístup jen třetina z nich.

„Se sečtením by jim mohli pomoci blízcí,“ věří gestor projektu. Dle jeho slov bude proces získávání dat nejsložitější v sociálně vyloučených lokalitách, kterých je na tomto území několik desítek, a mezi bezdomovci.

V případě terénního došetřování nemusejí mít lidé strach ze setkání tváří v tvář. Zaměstnanci pošty i ČSÚ jsou pravidelně testováni na covid, do budovy navíc vstupovat nemohou. A jak takového komisaře poznat?

„Musí mít u sebe průkazku, na vyžádání předloží doklad totožnosti,“ popsal Jan Krušinský s tím, že konkrétní jedince roznášející formuláře ukáže web scitani.ceskaposta.cz. „Stačí zadat adresu svého bydliště a systém dohledá jméno, příjmení a číslo průkazu sčítacího komisaře.“

Ve fázi terénního došetřování mohou občané vyzvedávat a odevzdávat tištěné formuláře i na 34 kontaktních místech České pošty napříč Olomouckým krajem.

Krušinský zdůraznil, že zaměstnanci ČSÚ i pošty přísně dbají na ochranu osobních údajů. Data budou ihned anonymizována, tištěné formuláře digitalizovány a posléze skartovány. Za porušení slibu mlčenlivosti či ztrátu dokumentů hrozí až půlmilionová sankce.

Sčítání je povinné
Sčítání je povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem v ČR i pro jedince přítomné na tomto území v rozhodný okamžik, konkrétně o půlnoci mezi 26. a 27. březnem. Nařízení neplatí pro diplomaty a cizince, kteří se v tuzemsku zdrží méně než 90 dní. Respondenti nemusejí vyplňovat pouze otázky týkající se náboženského vyznání a národnosti. Kdo se z nějakého důvodu odmítne zapojit do projektu, může za porušení zákonné povinnosti vyfasovat ve správním řízení pokutu ve výši až 10 tisíc korun.