"Odbor rozvoje a investic má tento projekt zpracován a po jeho schválení bude možné pokračovat na přípravě regenerace řešeného území. V řešeném území je v letošním roce naplánována revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366," informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

- Jaký ambiciózní projekt za desítky milionů korun čeká na schválení prostějovským zastupitelstvem?
- Jaké klíčové problémy má vyřešit plánovaná regenerace sídliště Kostelecká?
- Jaké jsou hlavní prvky a etapy studie, která se týká revitalizace prostoru o rozloze 4,8 hektaru?

Konkrétně zamýšlí Rada města komplexní řešení celého prostoru. "Jedná se území o rozloze přibližně 4,8 hektaru, ve kterém se nachází 367 bytů ve 12 vchodech bytových domů. Počet obyvatel žijících v řešeném území je 610," vysvětluje náměstek Rozehnal.

Počítá se i s Martinákovou

Projekt zahrnuje sídliště na ulici Kostelecká a okolí bytového domu v ulici Martinákova 8-12 a části ulice J. B. Pecky. Studie bude zahrnovat zejména řešení dopravy v pohybu i v klidu, sjednocení povrchů, koncepční řešení zeleně, odpadového hospodářství a mobiliáře včetně hřišť.

"Podstatnou myšlenkou záměru je také podpora trávení volného času přímo v místě bydliště místních obyvatel a řešení nejpalčivějšího problému lokality, kterým je doprava a parkovací stání. Těch je nedostatečné množství vzhledem k počtu místních obyvatel," uzavírá Rozehnal.

Návrhové řešení je rozděleno do pěti dílčích etap, které mohou být realizovány samostatně. Celkové odhadované náklady na provedení úprav jsou ve výši přibližně 62 milionů korun bez DPH.