Naučit se jazyk bez stresu. "Naším cílem je učit ukrajinské děti česky a to nestresující formou. Vytvořit jim prostředí, ve kterém by přirozenou formou získaly zpět učební návyky, tak abychom je mohli následně umístit do škol," představuje záměr projektu Helena Ondrýsková, která se zaměřuje mimo jiné i na vzdělávání budoucích asistentů pedagoga. "Pořádáme kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, ale také pro širokou veřejnost," dodává.

Spolupráce s městem funguje. "V okamžiku, kdy vypukla na Ukrajině válka jsme chtěli nějakým způsobem pomoci. Pohybujeme se ve školství a já jsem současně maminkou dvou malých dětí, tak mi přišlo jako přirozená forma pomoci, že oslovím město jako zřizovatele základních a mateřských škol a zjistím, jakým způsobem bych se mohla zapojit," říká Ondrýsková a pokračuje: "Město má koncepci začlenění ukrajinských dětí do škol a my nabízíme pomoc, aby toto začlenění bylo jak pro děti, tak pro školská zařízení co nejvíce vyhovující. Uvědomujeme si, že pracujeme s dětmi, které mohou být okolnostmi, za kterých se dostaly do České republiky psychicky poznamenané."

Klíčové? Zajištění pedagogů

Výuka ucelené komunity se přímo nabízela. "Chceme udržet ukrajinskou komunitu dětí zpočátku pohromadě, nenucenou formou je začít učit český jazyk a následně je postupně začleňovat do škol. Od této myšlenky bylo ještě daleko k samotné realizaci. Potřebovali jsme sehnat partnera, který by pro nás zajistil pravidelnou výuku českého jazyka," ohlíží se ke zrodu projektu jednatelka s tím, že oslovila Filozofickou fakultu UP Olomouc. Jmenovitě Pavlu Poláchovou z Centra jazykového vzdělávání, která zajistila tým z řad pedagogů-dobrovolníků a studentek bohemistiky se zkušenostmi s výukou češtiny pro cizince. Zajistit kvalifikovaný personál bylo naprosto klíčové a zásadní.

Pozvolný rozjezd bez zbytečného tlaku

"Výuka češtiny bude probíhat zábavnou formou s ohledem na individuální potřeby dětí," nastiňuje vyučovací formu prvních dnů Jana Glück Hetmanová, pedagog-dobrovolník s letitými zkušenostmi s výukou bilingvních dětí. Ukrajinským dětem se budou v Prostějově dále věnovat Adéla Vilímcová, Anna Stuchlíková a Jana Jančíková, studentky bohemistiky Filozofické fakulty UP Olomouc.

Zázemí je připraveno

Ukrajinské děti se budou vzdělávat třikrát týdně v učebně Scholaservisu v Palackého ulici.

"Univerzita Palackého zastřeší pedagogickou výuku, my poskytneme potřebné zázemí, prostory, techniku a tlumočníky. Učebnu chceme trochu přizpůsobit, aby se zde děti cítily jako v ukrajinské škole. Výuku zahájíme v úterý 29. března. Děti budou rozděleny do dvou skupin podle věku. Výuku chceme poskytnout všem dětem z Prostějova a blízkého okolí," uvádí závěrem Helena Ondrýsková s tím, že musí poděkovat všem pedagogům, kteří nabídli a nabízejí nezištně svou pomoc. "Stejně tak si velmi cením i komunikaci s vedením města. Máme stejný zájem, co možná nejvíce pomoci ukrajinským dětem s adaptací v našem prostředí."