„Firmy nad pětadvacet zaměstnanců mají povinnost zaměstnat čtyři osoby se změněnou pracovní schopností. Pokud tak neučiní, musí do státního rozpočtu ročně odvádět necelých padesát tisíc korun za jednoho zaměstnance,“ vysvětlila Helena Žandová, poradkyně ÚP pro osoby se změněnou pracovní schopností.

Postiženým zaměstnancům hoří termín

Když si lidé potvrzení nevyřídí, pak firmy, které je zaměstnávají a státu nic neodvádějí, by musely dát téměř padesát tisíc korun na osobu. „Upozorňujeme všechny občany, aby si obnovili rozhodnutí o změněné pracovní schopnosti. Zákon nově definuje statut občana se změněnou pracovní schopností jako osobu zdravotně znevýhodněnou,“ sdělil mluvčí ÚP v Prostějově Adolf Tomandl.

„Nejde jen o vyplnění formuláře. Tito lidé musí projít aktuálními vyšetřeními. Jejich zdravotní stav zhodnotí posudkoví lékaři úřadu práce. Pokud přijdou pozdě, nemuseli by to do posledního září stihnout,“ řekl Tomandl.

Například prostějovská chráněná dílna Senza, která zaměstnává postižené občany, své zaměstnance na vypršení platnosti jejich potvrzení upozorňuje už několik měsíců dopředu. „Někteří zaměstnanci už mají nové potvrzení vyřízené,“ řekla Jana Ponížilová z personálního oddělení.