Kmeny pokácených stromů a řev motorových pil v Kolářových sadech v Prostějově nyní připomínají schválení projektu regenerace největšího prostějovského parku. Do konce období vegetačního klidu padne k zemi 220 stromů. „Je to hrozný pohled. Parkem chodíme denně a byli jsme zvyklí na vzrostlé stromy. Teď je tu příliš mnoho prostoru. Březová alej už také prořídla, je to smutný pohled,“ komentovali kácení manželé Kovářovi.

Ačkoliv část veřejnosti hlasitě protestovala proti radikálnímu zásahu v Kolářových sadech, radnice kvůli zdravotnímu stavu některých stromů a jejich nebezpečnosti pro návštěvníky parku projekt prosadila.

Na místo vykácených stromů vysadí zahradníci 112 kusů mladých listnáčů a k nim 382 kusů jehličnatých stromů a keřů a přes pět tisíc listnatých keřů.
Zatímco některá stromořadí se z jehličnatých změní na listnatá a naopak, oblíbenou březovou alej nahradí opět břízy. „Město získalo na regeneraci Kolářových sadů, to znamená na výsadbu nových a ošetření starých dřevin, dotaci 2,2 milionu korun. Z vlastních zdrojů uvolní 3,3 milionu korun na kácení stromů, odstranění pařezů a dosadbu dřevin,“ poukázala na finanční náročnost projektu mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

Svítící dřevo čerstvých pařezů postupně likviduje fréza, větve štěpkovač na kompostování a kmeny průběžně odváží stavební firma. Ostří motorových pil poslalo k zemi už skoro polovinu bříz. „Březová alej byla krásná a výjimečná. Bude nám chybět, než mladé stromky vytvoří pořádné stromořadí,“ litovala bříz napadených na kořenech houbami Marta Skládalová.

Projekt regenerace Kolářových sadů počítá s vysazením velkého počtů keřů a stromů s různým zbarvením listů a květů. Nově se v parku objeví záhony trvalek se žlutě, karmínově či modře kvetoucími druhy. „Kytky i stromy přispějí k barevné rozmanitosti parku,“ poznamenala Libuše Plevová z odboru životního prostředí městského úřadu.