Město ji chce zvětšit zhruba o třetinu, vysadit zde novou zeleň, vybudovat oplocení a usadit nové lavičky.

„Cílem je, aby byla zahrada atraktivnější a nabídla pestřejší skladbu rostlin,“ vysvětlila radní Ivana Hemerková.

Na přípravě projektu se začalo pracovat už před čtyřmi lety. Odhad nákladů na úpravu zahrady je necelých šest milionů korun, z toho milion hodlá radnice zaplatit z dotací.

Botanickou zahradu, která nyní nabízí 1350 druhů rostlin a 101 druhů dřevin, má Prostějov od roku 1933. Za druhé světové války byla téměř zničena a do původního stavu se ji nikdy nepodařilo obnovit. Je součástí městských parků a patří do mezinárodního seznamu botanických zahrad. (ham)