Právě v říjnu a listopadu je nejvhodnější doba pro výsadby, aby se stromy ujaly. Kdo chce také sázet a hledá finanční podporu, může požádat o peníze z nového dotačního programu na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích. Žádosti lze podávat od pondělí 14. října.

„Máme rádi zeleň a chtěli jsme přiložit ruku k dílu v obci, kde žijeme. Nejprve nás napadlo, že obnovíme staré stromy, které usychají,“ popisovala Pavla Slezáčková ze Smržic.

Myšlenka vystudované zahradnice zaujala i ostatní členy nově vzniklého Spolku rodičů Smržice. Kromě náhrady odumřelých ovocných stromů vytipovali ještě možná stanoviště pro novou výsadbu.

„S obcí jsme projednali vhodné lokality. Výsadbu a druhy dřevin jsme konzultovali se smržickým zahradníkem,“ vysvětlovala Slezáčková.

Zasadí ovocné stromky

Mladé třešně, hrušně, jabloně a slivoně vysadí rodiny na celkem čtyřech místech v obci.

„Tady uschla hrušeň, která půjde pryč, abychom ji mohli nahradit mladým stromkem. Sázet se bude na konci obce v parku, kde už rostou ovocné stromy. Přidáme další,“ ukazovaly maminky obecní pozemky, na nichž se objeví nové stromy.

Spolek chce pro výsadby nadchnout sousedy a další dobrovolníky, kterým není lhostejné životní prostředí nejen ve Smržicích. Poukazuje na to, že strom má celou řadu důležitých funkcí.

„Nejenže zadržuje vodu v krajině a tvoří příjemný stín, ale také čistí ovzduší, zadržuje prach, působí proti erozi. Je proto důležité sázet stromy nejen pro současnost, ale hlavně pro budoucnost,“ zdůrazňovala Pavla Slezáčková.

Děti naučí úctě ke stromům

Proto budou nejen v sobotu, ale i během dalších výsadeb, sázet „svoje“ stromy nejmenší obyvatelé Smržic. Z domu si přinesou lopatku a dostanou drobné úkoly. Na strom si pak za odměnu budou moci pověsit cedulku se jménem malého „zahradníka“.

„Děti neponičí strom, který vysadí, a možná ani žádný jiný. Pochopí, že stromy nerostou jen tak, ale že je někdo vysadil. Budou to ‚jejich‘ stromy, se kterými budou v obci vyrůstat,“ uvedla členka Spolku rodičů Smržice Michaela Nováková Kvapilová, jíž bude v sobotu pomáhat dvouletá dcerka.

S nápadem komunitní výsadby ve Smržicích se rodiče podělili s Nadací Partnerství a rozhodli se zapojit svůj „projekt“ do iniciativy Sázíme budoucnost. Nadace Partnerství se dlouhodobě snaží o zapojení veřejnosti do sázení stromů a poskytuje zájemcům podporu.

Nový projekt? Dobrá možnost

Druhou výsadbu chystá spolek na 16. listopadu, a to na místě bývalé skládky za smržickým hřbitovem, kde vznikl lesopark. Na obě akce se mu podařilo získat sazenice a potřebný materiál od sponzorů. Chce si však sáhnout na peníze z nového dotačního programu komunitní výsadby, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

„Je velice dobře, že existuje taková možnost a hlavně, že se do iniciativy Sázíme budoucnost může zapojit v podstatě úplně každý,“ oceňovali rodiče ze Smržic zcela nový program, v němž může zájemce získat na stromy podporu až 250 tisíc korun. Z příspěvku je možné uhradit výdaje za sazenice, potřebný materiál i následnou péči.

Z Olomouckého kraje se k iniciativě kromě smržických rodičů zatím přihlásili ještě nadšenci ze Sobíšek na Přerovsku.

Za jakých podmínek?

V programu je aktuálně připraveno 100 milionů korun. Peníze mohou pomoci dobrovolníkům osadit listnatými stromy vhodná, veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Financována bude také výsadba listnáčů v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů. V případě, že sázení proběhne ještě v letošním roce, může být situováno i do volné krajiny mimo les. Ucházet se o příspěvek mohou místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci.

„Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k místu výsadby,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Tuto podmínku může zájemce z řad fyzických osob prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou, nebo vlastnictvím pozemku, v případě právnických osob bude úřad požadovat sídlo nebo působnost v místě výsadby, případně vlastnictví pozemku.

Hlavní výhodou nového programu je, že pokryje organizátorům komunitního sázení ex-post plných 100 procent výdajů za nákup materiálu na výsadbu, ochranu a následnou péči o nové stromy. S ohledem na organizátory sázecích akcí, kteří se chtějí pustit do výsadby ještě letos na podzim, garantuje SFŽP jednoduchou administrativu a rychlé zpracovávání žádostí.

Výsadbu není možné provádět zcela na vlastní pěst, i když je funkce stromů v přírodních ekosystémech nezastupitelná, a to i ve městské zástavbě, a výrazně jich ubývá.

„Nejenže je třeba zvolit dřeviny vhodné pro dané stanoviště, ale zvláště v zastavěných oblastech bývají ochranná pásma a řada technických omezení,“ upozornil Valdman na povinnost dodržovat zákonné podmínky pro výsadbu.

Z toho důvodu bude úřad požadovat, aby na podpořené projekty dohlížel odborník, byl zpracován odborný posudek a zajištěn souhlas vlastníka pozemku. O vysazené stromy je žadatel povinen pečovat 10 let.

Všechny zásady, které jsou nezbytné pro výsadbu stromů, jsou k dispozici na www.sazimebudoucnost.cz.

Obnovují polní cesty, které olemují alejemi

Nejen vysadit nové stromy, ale obnovit staré polní cesty, které byly v minulosti zaorány. To jsou cíle dvou kamarádů ze Sobíšek na Přerovsku. Touží pozměnit ráz krajiny kolem rodné vesnice a vrátit jí někdejší krásu.

„Jednáme se zemědělci, také s obcemi, které jsou vlastníky původních cest. Hledáme společně kompromisy, volíme vhodné dřeviny, aby korunami neztěžovaly obdělávání půdy. U zástupců obcí jsme se setkali s podporou, zemědělci půjčili geodety a techniku. Spolupráce je zatím vynikající,“ pochvaloval si Aleš Polák.

V sobotu budou v Sobíškách sázet bezmála 200 listnáčů. Stromy olemují 1,5 kilometru obnovených polních cest. Společně s odborným garantem projektu zvolili mix pěti druhů, včetně ovocných stromů.

„Velké půdní bloky jsou problém. Nejen estetický. Cestami a zelení se rozbijí, čímž zajistíme lepší ochranu půdy proti vodní erozi, také větrolamy a s dětmi na procházce si za pár let pochutnáme na ovoci,“ popisoval.

Na první výsadbu přispěli nadšencům obyvatelé obce a sponzoři. Všechny by chtěli pozvat na sázení. Taky další zájemce, kteří by chtěli přiložit roku k dílu.

„Do země půjdou stromky velké 1,2 metru. Tak nákladné to zase nebude,“ usmál se třicátník, jenž organizuje výsadbu společně se stejně starým kamarádem. „Měli jsme potřebu něco udělat pro krajinu. I kvůli tomu, jak na ni dopadá kůrovcová kalamita. Pohled je hodně smutný, než dorostou nové stromky. Tak jsme se rozhodli sázet,“ popisoval Aleš Polák.

Na další sázení, které plánují u místního hřiště, by chtěli získat finance z nového programu Ministerstva životního prostředí ČR. „Zareagujeme. Byla by velká škoda takové možnosti nevyužít,“ uzavřel Polák.