„Drozdovický rybník mohl být napuštěn. Voda, co přitéká z přehrady ale byla kalná. Rybáři napouštění odmítli," řekla na čtvrteční tiskové konferenci náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Mluvčí Povodí Mory Gabriela Tomíčková vzkázala, že voda odtékající z plumlovské přehrady by níže po toku neměla co do kvality způsobovat žádné potíže.

„Vzorky vody, které byly z Plumlovské přehrady odebrány v červnu, prokázaly, že je voda bezproblémová. Dusičnany, amonné ionty i fosfor jsou podlimit­ní, stejně jako organické znečištění. Sinice jsou ve Vodním díle Plumlov, stejně jako Podhradském i výše položeném Hamerském rybníku ve velmi malém, přirozeném množství," řekla Tomíčková.

Dodala, že v některých dnech mohla být voda kalnější, zejména během intenzívních srážek na začátku tohoto týdne.

„Tento problém však nemá původ v nádržích na Hloučele, ale v povodí přítoků, které jsou zemědělsky využívány a již několikrát zde byla zachycena intenzivní eroze. Přes silnější zákal, který mohla voda v Hloučele v poslední době mít, se v ní nevyskyto­valo větší množství živin ani jiných závadných látek," sdělila mluvčí Povodí Moravy.

Slovo pro rybáře

Hospodáře prostějovských rybářů Pavla Koska se redakci Prostějovského deníku v pátek odpoledne na telefonu zastihnout nepodařilo. Jeho kolega ze svazu Pavel Müller, který je jednatelem místní organizace, o problematice kvality přitékající vody nic bližšího nevěděl.

„Tuto věc nemůžu zhodnotit. Vodu v náhonu jsem neviděl," konstatoval Müller. Rybník v Drozdovicích slouží prostějovským sportovním rybářům k chovu ryb.