„Dívám se na to každý den, ty chátrající betonové stavby se mi moc nelíbí,“ nechala se na procházce u rybníčku slyšet paní Eva z Plumlova s tím, že se už moc těší, až se dá nádrž do pořádku.

To by už podle správce rybníka v podobě Povodí Moravy nemělo trvat dlouho.

„Na vodním díle Bidelec bude v následujícím měsíci zahájena oprava nápustného objektu, nápustného a výpustného potrubí, požeráku a hráze. Aktuálně je vybrán zhotovitel stavby,“ prozradila tisková mluvčí Povodí Jana Kučerová s tím, že stavba nevyvolá žádná dopravní omezení, neboť bude prováděna z koryta a nebo použitím bezvýkopových technologií.

Práce by měly být podle Kučerové hotovy do konce tohoto roku a následně bude možné zahájit napouštění. Do rybníčku se tedy voda nakonec vrátí a s ní i život. Místo tak bude znovu lákat k procházkám. Kolem rybníčku totiž vede i naučná stezka.