Když se řekne Ochoz, co vás napadne?
"Vybaví se mi malá vesnice v zajímavé krajině Drahanské vrchoviny. V blízkém okolí je spousta lesů a zajímavých míst k procházkám v přírodě. Dále pak dobří lidé, kteří zde žijí."

Vítr vás za tu dobu nezavál někam jinam?
"S výjimkou studií žiji celý život v Ochozi."

Co jste za dobu, kdy jste ve funkci v obci všechno udělali?
"Za tu dobu, co jsem ve funkci toho bylo opravdu hodně a aktuálně jsme se pustili do dalších velkých investičních akcí. Tou největší je současná výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Pro obec naší velikosti se jedná opravdu o velkou akci. Právě tato inženýrská síť nám ale chyběla, proto jsme se do projektu pustili."

Zmínil jste, že kanalizace vám jako jediná síť chyběla…
"Ano. V Ochozi je vodovod nebo plynovod z roku 2000. Kanalizace je prakticky jedinou sítí, která zde chyběla."

Základem každé obce je kostel, obchod a hospoda. Co máte vy?
"Obchod se smíšeným zbožím zde máme. Hospodu jako takovou nemáme, kulturní činnost v obci zajišťuje sbor dobrovolných hasičů. Máme zde kapli svatého Václava a budovu bývalé školy, kterou využíváme jako společenský dům. Funguje tam i obecní knihovna a chystáme tam obnovu vybavení."

Zmínil jste bývalou školu. Mateřskou ani základní školu v Ochozi nemáte, že?
"Nemáme. Škola přestala oficiálně fungovat v roce 1976 a od té doby dojíždí děti z Ochoze do Konice."

Ze spolků jste zmínil hasiče, máte ještě další?
"Na našem katastru působí Myslivecký spolek HUBERT Budětsko. Máme zde i skupinu historického šermu Eques Tempus, která organizuje Svatováclavské hody. Určité aktivity probíhají pod patronátem Centra pro rodinu, které je pod místním děkanátem. Organizují zde každoročně příměstský tábor pro místní děti a i ty z okolí."

Zájem o bydlení u nás je velký

Registrujete zájem o možnost bydlení ve vaší obci?
"Ano, například za posledních dvacet let se nám zvýšil počet dětí. Vnímám to jako pozitivní věc. Tím pádem nám zůstávají mladé rodiny v obci. Prakticky všechny parcely, které jsme v uplynulých letech nabídli, jsou prodané a rostou tam rodinné domky. Očekáváme, že alespoň tímto způsobem udržíme počet obyvatel v obci okolo hranice dvou stovek."

Jaké plánujete největší investice v nejbližším období?
"V souvislosti s dokončením kanalizace nás čekají úpravy chodníků, komunikací a veřejných prostranství. V plánu máme i výstavbu sportoviště, protože v obci, přestože je zde spousta mladých, nemáme žádné hřiště. Získali jsme pozemky a aktuálně tam připravujeme a částečně realizujeme travnaté hřiště."

Nové zázemí dostanou i hasiči?
"Na hřišti by měly být i další prvky pro sportující veřejnost a také dráha pro hasiče. Vnímám to jako přínosnou aktivitu, protože hasiči k vesnici patří. V minulosti zde bylo hned několik soutěžních družstev a pravidelně se stále zúčastňujeme okrskových soutěží."