Jaký byl z vašeho pohledu rok 2020?

"Musíme brát realitu takovou jaká je. Nikdo z nás nic podobného nezažil. Ústředním tématem byla a stále je koronakrize. Nikdo pořádně nevěděl a neví jak se s tím popasovat. Rozdělil bych ten rok na několik fází."

Začněme tedy první jarní vlnou…

"Na jaře jsme to zvládli velmi dobře. Vnímal jsem soudržnost, sounáležitost. Všichni si pomáhali, šili jsme roušky, sháněli desinfekce a dělali jsme co se dalo. Pak přišlo léto a s ním rozvolnění…"

Myslíte si, že letní rozvolnění nebyl správný krok?

"Myslím si, že nebylo úplně správné, ale po bitvě je každý generál. Nicméně jsme ale díky němu prožili malinko klidnější léto. Uskutečnily se nějaké koncerty, sportovní akce. Zdálo se, že je vše v pořádku. Bohužel pak přišel podzim a s ním druhá vlna a nutno podotknout, že daleko intenzivnější, se kterou bojujeme dodnes."

Na jaře se všichni spojili, teď jsme se rozdělili

Vnímáte současnou změnu nálady společnosti?

"Myslím si, že jsme přestali být ostražití a hlavně se společnost u nás v Prostějově, stejně jako v celé republice rozdělila na dvě poloviny. Zkrátka tak jako jsme se na jaře všichni spojili, tak jsme se teď rozdělili. Měli bychom být více soudržnější."

Vy osobně se řadíte do které skupiny rozdělené společnosti?

"Já se snažím porozumět všem aspektům, které pandemie přináší. Ekonomicky máme jako stát opravdu problém. Zatíží nás to na několik let. Já ale pořád stavím na první místo zdraví lidí."

Nová vyhlídka na jižní věži chrámu sv. Mořice v Olomouci. Leden 2021
Chrám sv. Mořice v Olomouci má novou vyhlídku, schody i zábrany. Podívejte se

Souhlasíte se všemi kroky, které vláda v souvislosti s koronakrizí činí?

"I když jsme některým restrikcím, které přicházely mnohdy nerozuměli, tak musím připomenout, že si se stávající situací nevěděli rady po celém světě. Ani jeden stát nemůže být brán za vzor, že tam to udělali dobře a vypořádali se s tím. Přiznám se, že bych ve vládě v současné době sedět nechtěl. Musím souhlasit s tím, že volí mezi zlým a ještě horším řešením. Zkrátka se s tím učíme bojovat všichni."

Očkovat se nechám

Necháte se očkovat?

"Snažím se dodržovat všechna nařízení. Nosím roušky, omezuji kontakty, dodržuji hygienická opatření. Rovnou také řeknu, že až přijdu na řadu, tak se nechám očkovat."

Jaký bude mít ekonomický dopad loňský rok na fungování města Prostějova?

"Město hospodaří dlouhodobě dobře. Z toho důvodu se krize hospodaření města v tomto roce nijak zásadně nedotkne. Výrazně omezovat investice tedy nebudeme muset. Otázkou samozřejmě je, jak budou naplňovány rozpočty samospráv prostřednictvím rozpočtového určení daní v příštích letech. Pokud nemáte peníze, zbývají vám dvě možnosti: snížit investice a dotační programy. Další možností je zdražení služeb."

Popelnice. Ilustrační foto
Kde se platí nejméně za odpad? Přeci v Prostějově

Sáhnete tedy do rezerv?

"Ano, použijeme rezervy. Hrubým odhadem máme v rezervách okolo osmdesáti milionů korun a ty můžeme použít. I z toho důvodu jsme si mohli dovolit nezdražovat služby, jako například poplatek z odpadů nebo daň z nemovitostí. Celkově jsme snížili dotace pouze o patnáct procent, zejména v oblasti sportu." I přes zapojení velkého množství rezerv, pořád ještě v pokladně města zůstávají desítky milionů korun pro nepředvídatelné události.

Prostějov je na tom pořád velmi dobře

Prostějov na tom bude tedy jak?

"Podle mého názoru i přes tuto velkou krizi, pořád velmi dobře. Na letošní rok jsme naplánovali spoustu investic. Ty prioritní budou kofinancovány z kraje nebo ze státního rozpočtu. Máme i vlastní investice. Výpadek loňských daňových příjmů nám stát kompenzoval zasláním jednorázového příspěvku ve výši 1200 korun na občana. I díky těmto kompenzacím v celkové výši 52 milionů nebudeme ve výrazném propadu."

Prioritou loňského roku byla dostavba jižního centra. Kopnout do země jste chtěli letos na jaře…

"Z našeho pohledu se stále jedná o největší prioritu. Konkrétně současná situace okolo kulturního domu není jednoduchá. Probíhá další soud. Žalobcem je společnost Manthellan, která nás žaluje o ušlý zisk ve výši 320 milionů korun. Nám to samozřejmě nebrání v zahájení stavebních prací, protože máme soudní rozhodnutí, že všechny původní smlouvy města s Manthellanem jsou neplatné. Nicméně se aktuálně řeší spor o ušlý zisk. Věřím, že uspějeme jako v předcházejících případech."

Kasko? Volíme úspornou variantu

S rekonstrukcí KaS centra se tedy hned tak nezačne?

"Máme hotovou studii, ze které vzešly tři varianty. Jedna úsporná, druhá taková, že se kulturní dům opraví a bude sloužit dalších minimálně třicet let a třetí ambiciózní, která by kompletně celý dům přestavěla. My jsme se v Radě města shodli na střední variantě. Nyní se sejdu s předsedy zastupitelských klubů, abychom tento návrh Rady projednali. Následně bychom mohli předložit na nejbližším zastupitelstvu návrh na schválení úvěru. Tento úvěr by byl výlučně určen na tuto stavební akci."

Co se stane, když nenajdete s předsedy klubů shodu?

"Já doufám a věřím, že dojde ke shodě. Chci abychom v tomhle konkrétním případě našli shodu napříč politickým spektrem. Schůzka se koná příští týden. Jakmile najdeme shodu a vše výše uvedené schválíme, okamžitě nastupuje projektová dokumentace. Ano, projekt rekonstrukce jižního centra bude mít zpoždění, ale koncem roku nebo nejpozději začátkem příštího se musí začít stavět."

Podávání polévky bezdomovcům v Prostějově
Dršťková pro bezdomovce? Tradiční výdej polévek u nádraží ruší pandemie

Co se týká rozpočtu města, museli jste ho nějak výrazně proškrtat?

"Žádnou zásadní akci jsme škrtat nemuseli. Chystáme spoustu projektů do nového plánovacího období Integrovaných územních investic (ITI), to znamená pro roky 2021 – 2027. Prioritou je rekonstrukce prostějovských hřbitovů. Další důležitou akcí je výstavba autobusového terminálu na Újezdě. Plánujeme kompletní úpravu prostoru mezi zámkem a kinem. Samozřejmě počítáme i s celkovou úpravou jižního centra."

Chci, aby se místní nádraží nebouralo

Třaskavým tématem posledních let je i místní nádraží…

"Já jsem zvyklý na to, že když něco řeknu, tak si za tím stojím a je to pravda. Opakovaně jsem se k tomuto tématu vyjádřil veřejně, do médií i na zastupitelstvu. Konkrétně opozice nám neustále předkládá návrhy, podle kterých máme hlasovat o něčem, o čem jsme už dvakrát hlasovali. Konkrétně v červenci a září. Tehdy zastupitelé odsouhlasili, že berou na vědomí jednání náměstka Rozehnala a mé osoby se Správou železnic (SŽ). Já zastupitele o výsledcích těchto jednání informuji."

Co se tedy bude s historickou nádražní budovou dít?

"Děláme všechny kroky proto, aby místní nádraží zůstalo stát a opravovalo se. Ano, první variantou bylo bourání. My jako vedení města jsme do toho vstoupili a předložili vlastníkovi – Správě železnic nabídku, že by budova přešla do majetku města. Legislativně to ovšem není možné nebo příliš složité. Přistoupili jsme tedy k dalšímu kroku a nabídli SŽ maximální součinnost."

Maximální součinnost znamená co?

"Doložili jsme SŽ, že dokážeme budovu maximálně využít. Vešli jsme okamžitě do jednání s Českou poštou a Policií České republiky. Také magistrát má co do budovy přesunout. SŽ tak po rekonstrukci nádražní budovy bude mít zajištěný nájem. Z dlouhodobého hlediska, se tak SŽ investice do rekonstrukce vrátí."

V současnosti tedy demolice nehrozí?

"Momentálně mám na stole dopis generálního ředitele SŽ, že se pokračuje v přípravě projektové dokumentace na opravu stávající budovy místního nádraží."

Dá se tedy říci, že pokud bude primátorem František Jura, tak se místní nádraží bourat nebude?

"Ano. A pokud by se měl postoj SŽ změnit, což nepředpokládám, tak já budu dělat všechno proto, aby přešlo místní nádraží do majetku města. Za svou osobu mohu říci, že udělám všechno proto, aby se budova nebourala a zůstala stát."

VIZITKA

František Jura

Narozen: 25. ledna 1969 v Ostravě

Stav: ženatý, tři dospělé děti

Vzdělání: Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, titul Mgr.

Politická kariéra: od 2014 zastupitel města Prostějova, od 2016 náměstek hejtmana Olomouckého kraje, od 2018 primátor města Prostějova