Protiskluzová úprava zpomalí provoz před okružní křižovatkou. "Protismykový povrch bude sloužit před příjezdem na okružní křižovatku na ulici Krasická,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a doplnil, že tato bezpečnostní úprava byla navržena na základě provedené bezpečnostní inspekce v požadovaném úseku místních komunikací v Prostějově a okružní křižovatky v ulici Krasická.

Bezpečnostní protismykový povrch, který znají řidiči v podobě červeného zdrsněného pásu bude položen na místní komunikaci v ulici Okružní.

"Cílem je eliminovat rizikové faktory spolupůsobící při vzniku dopravních nehod a realizovat opaření vedoucí ke snížení počtu nehod, případně jejich následků," doplnil Pospíšil.

Červený pás bude dlouhý pětatřicet metrů, což odpovídá délce brždění při rychlosti padesát kilometrů v hodině. Barevné provedení v červené barvě vytváří psychologické zvýraznění rizikové lokality. Náklady jsou vyčísleny na téměř 163 tisíc korun.

Jasnější obrysy na Újezdě

Stavba „Dopravního terminálu Újezd“ získává jasnější obrysy. Dodavatelem projektové dokumentace bude olomoucká firma. Radní vybrali společnost Alfaprojekt Olomouc.

"Dodavatel předložil v zadávacím řízení ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Konkrétně, jde o zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby na dopravní terminál, kapacitního dvouúrovňového parkoviště a přestavby přilehlých veřejných prostranství v ulici Újezd v Prostějově," nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má stavební rozvoj a investice ve své gesci.

Celková předkládaná hodnota zakázky na zpracování projektové dokumentace je 3,5 milionu korun (bez DPH). Dle hodnotící komise nabídka splnila zadávací podmínky v plném rozsahu. Realizace této investiční akce bude financována z prostředků města Prostějova.