Radnice ve Vsetíně při loňském vystěhování romských rodin z centra města pochybila, řekl to včera novinářům v Brně ombudsman Otakar Motejl. V době stěhování byl starostou nynější vicepremiér a šéf KDU-ČSL Jiří Čunek. Vsetínská radnice je přesvědčena, že v kauze postupovala správně. „Zvolené řešení sice nebylo ideální, ale trvá na tom, že město podalo neplatičům pomocnou ruku,“ komentoval Čunek.

Pavlačový dům prý nechaly úřady zchátrat

„Šetření v případu vystěhování romských obyvatel z pavlačového domu na ulici Smetanova ve Vsetíně byla uzavřena s konstatováním pochybení Městského úřadu Vsetín,“ uvedl Motejl. Vyplývá z ní, že nedopatření, jichž se úředníci dopustili, je celá řada.
V první řadě prý postupoval chybně vsetínský stavební úřad, a to nikoli tím, že vydal povolení k demolici zchátralého pavlačového domu ve Smetanově ulici, ale že dopustil, aby se z něj stala ruina. Z ombudsmanova šetření vyplývá, že radnice po dobu delší než deset let neplnila povinnosti stanovené stavebním zákonem a neudržovala objekt v dobrém stavu.

Vsetín by jim měl umožnit návrat

Vystěhováním občanů Vsetína na Jesenicko, Prostějovsko a Uherskohradišťsko byly porušeny jejich základní práva na respektování rodinného a soukromého života, uvádí zpráva. Motejl je toho názoru, že Vsetín by jim měl nyní umožnit návrat do města tím, že budou moci žádat o přidělení městského bytu.

Veřejný ochránce práv připustil, že se Vsetín snažil vyřešit problémy s romskými neplatiči a dosáhl i dílčích úspěchů. Nelze prý ale přehlédnout nedostatky. Motejl je našel v systému vyplácení sociálních dávek.

Tvrdí, že ze strany sociálních pracovníků chybělo vyhodnocování, zjišťování a odstraňování příčin zadluženosti romských rodin. Zcela nečinný byl i orgán sociálně-právní ochrany dětí v oblasti zajišťování práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu. Podle Motejla se vsetínská radnice zřejmě potýká s nedostatkem sociálních pracovníků, kteří by se plně věnovali této velmi problematické oblasti.

„Vystěhování lze označit za rychlé řešení, které ale celý problém nevyřešilo, ale jej pouze odsunulo jinam,“ řekla k tomu Kateřina Valachová z kanceláře veřejného ochránce práv.

Ombudsman ve své zprávě ke kauze zdůrazňuje, že „export“ sociálně vyloučených rodin z obcí a měst, v nichž dlouhodobě žijí, nelze přijmout jako koncepční a účinné řešení. Toho lze prý dosáhnout spoluprací se sociálními pracovníky, nevládními organizacemi, romskými rodinami a samosprávnými orgány radnic.

„Já s tím souhlasím. Faktem ale je, že město Vsetín buď tyto lidi mohlo nechat na ulici, nebo jim nabídnout pomocnou ruku - a to jsme udělali. Ombudsman by se měl spíš zabývat tím, co se stane s neplatičem, který je vystěhován, a to bez ohledu na barvu pleti,“ uvedl Čunek. Od začátku si prý radnice uvědomovala, že zvolený postup není optimální. „Ale nám zákon žádnou jinou možnost nedával,“ tvrdí exstarosta.

Rodina v Čechách pod Kosířem závazky plní, ale padá jim dům

Na Prostějovsko přišly ze Vsetína dvě romské rodiny, a to do Dřevnovic a do Čech pod Kosířem. Rodina Tulejova, která žije v Čechách, od začátku tvrdila, že všechny své závazky ve Vsetíně plnila a že se stala obětí svévole starosty Čunka. „Stěhovat jsme se nechtěli. Řekli nám: jestli ten domek nevezmete, zůstanete na ulici a děcka vám pošleme do domovů,“ popsal situaci po stěhování loni v říjnu Roman Tulej.
Rodina Tulejových stále bydlí v Čechách pod Kosířem. Dům je ale v dezolátním stavu. „V kuchyni i v ložnici jim stropy drží podpěry z trámů, jinak by se asi zřítily,“ potvrdil situaci český starosta Zdeněk Mader.

Právnička Tamara Vránová, která hájí zájmy rodiny Tulejových, před třemi týdny požádala vsetínskou starostku, aby přijela do Čech a všichni společně se pokusili problémy řešit. „Chceme jednat systémově a dobře se domluvit, a pokud to bude možné, nechceme věci řešit přes soud,“ řekl Mader.
Rodina Tulejových má na české radnici deponovaných čtrnáct tisíc korun na splátky za elektřinu a vodu a pravidelně splácí i půjčku na dům. Tulejovi nejsou problematičtí a dokáží žít s vesnicí.

„Před pár dny slavili narozeniny, bylo tam veseleji, pár sousedů mi i telefonovalo, abych to vyřešil. Ale bylo to jen malé vybočení. Jinak Tulejovi plní všechny své závazky a stále se chtějí vrátit do Vsetína. Rodina se rozrůstá a žije tady v neobyvatelném domě,“ uzavřel Mader.

Měli jsme je vystěhovat na ulici?

„Ombudsmanova zpráva má asi padesát stran a obsahuje i pozitivní hodnocení některých našich kroků. Se zjednodušenou interpretací, že jsme pouze pochybili, nesouhlasíme,“ uvedla mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová. Starostka Květoslava Othová upozorňuje, že závěr vypovídá o naprosté absenci ombudsmanova sociálního cítění.

„Pokud z tohoto stanoviska mělo vyplynout, že bylo vhodnějším řešením tyto osoby vystěhovat přímo na ulici, nemůžeme s tím rozhodně souhlasit,“ uvedla Květoslava Othová. To podle ní totiž město skutečně mohlo učinit, neboť kromě pěti rodin se jednalo o dlužníky, navíc většina osob užívala bytové jednotky v domě 1336 bez právního důvodu a byla dávno povinna se vystěhovat.

Bylo dost času, aby si bydlení zajistili sami

Vsetínská radnice také odmítá tvrzení, že při vystěhování občanů na Jesenicko, Prostějovsko a Uherskohradišťsko byly porušeny základní práva na respektování rodinného a soukromého života. „Tyto osoby jsou subjekty práv a povinností jako každý jiný občan a mohly se tedy svobodně rozhodnout, jakým způsobem budou svoji situaci řešit. Navíc měly dostatek času, aby si bydlení zajistily samy a bez pomoci města,“ stojí si za svým Květoslava Othová, která dodává, že neromské rodiny v podobných případech běžně končí na ulici a nikdo jim pomocnou ruku nepodává.

Vsetín nesouhlasí ani s některými dalšími tvrzeními. „Nemůžeme se ztotožnit s tím, že například stav rodinných domů na Jesenicku, Prostějovsku a Uherskohradišťsku odpovídá stavu pavlačového domu. Také nařčení stavebního úřadu, který měl dopustit zchátrání pavlačového domu, považujeme za příliš silné,“ pokračuje starostka.

„Vzhledem k současnému modelu výkonu státní správy je problematické nařizovat provedení udržovacích prací popřípadě stavebních úprav z hlediska jejich následného provedení a zvláště hrazení realizace. Objekt byl navíc v záměrech města určen ke kompletní přestavbě, tudíž se nejevilo ekonomické nařizovat jednotlivé stavební úpravy, které by byly finančně velmi náročné,“ stojí ve stanovisku.

„Když pomineme tato negativní stanoviska, zprávu jako celek vnímám velmi pozitivně především s ohledem na další kroky města při řešení romské problematiky. Se závěry budeme nadále pracovat a využijeme je při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb a aktualizace koncepce integrace romské komunity,“ uzavřela Květoslava Othová.