V komunálních volbách, které se konaly na podzim předminulého roku, ANO nepřekvapilo pouze celostátně. Také v Prostějově se stalo významnou politickou silou, když mu do urny vhodili svůj hlas tisíce obyvatel města. Nakonec zůstalo s desetiprocentním odstupem druhé za ČSSD. Spekulovalo se, že by hnutí mohlo skončit v koalici, nestalo se tak a dnes je velmi hlasitě v opozici vůči triu ČSSD, KSČM a Pévéčko.

Hnutí šlo do voleb s řadou témat. Jedním z těch nejvýraznějších byla informovanost lidí. Podle lídryně hnutí Hany Naiclerové se v této oblasti během posledního roku mnoho neudělalo.

„Myslím si, že je asi tak na stejné úrovni, jako před volbami. Dosáhlo se ale aspoň toho, že lidé mohou vystupovat na zastupitelstvu. Na druhou stranu jsem už třikrát dávala námět, aby se v „dotazech" na webových stránkách města zobrazovali také samotné dotazy, bez kterých tato sekce nemá moc smysl. Doteď se tak nestalo," uvedla Hana Naiclerová, která je v zastupitelstvu první volební období.

Odchodu z jednání zastupitelstva nelituji

Na dotaz redakce se vyjádřila také k nedávné situaci na zastupitelstvu. Během posledního zasedání v loňském roce totiž předčasně sál opustila naprostá většina opozičních zastupitelů. Včetně členů ANO. Následně pak chyběli při rokování nad rozpočtem pro rok 2016 a při jeho schválení.

„Tohoto kroku určitě nelituji. Jako opozice musíme držet spolu," sdělila Hana Naiclerová.

„Ani jeden z našich podnětů navíc nebyl vzat v potaz. Nesouhlasili jsme s tím, že už v předchozím období byl rozpočet deficitní a dorovnával se z rezerv. Nacházeli se zde i položky se kterými jsme nesouhlasili a další, které nám přišli zbytečné. Příkladem může být půl milionu korun na studii k budoucímu umístění koupaliště," vysvětlila svůj postoj zastupitelka.

Proč stále chybí obchvat?

Posléze se však vrátila k programovým prioritám. Jednou z nich bylo také životní prostředí. S jeho stavem v Prostějově je Hana Naiclerová podle svých slov nespokojená.

„Jsme na jednom z předních míst v koncentraci prachových částic ve vzduchu. Domnívá se, že nejvíc životní prostředí ovlivňuje chybějící obchvat města. V rozpočtu se přitom neobjevila částka na výkup pozemků a myslím, že se to jen odkládá," řekla.

Zároveň uvedla, že se se stavbou obchvatu otálí.

„Mělo se na tom pořádně pracovat už dříve. Finance z kraje jsou limitované do roku 2018 a chybí vykoupit přes sto pozemků," narazila na informace od hejtmana Jiřího Rozbořila, které poskytl desátého listopadu na tiskové konferenci v Prostějově.

Cyklostezky a sport

Zmínila pak také další problémy, které se podle ní neřeší tak, jak by měly. Jedním z nich je návaznost cyklostezek a jejich absence ve Vrahovicích, další pak financování sportu. „Chybí koncepce sportu. Město ani nezná potřeby masového sportu. Vedení Prostějova by se na něj mělo více zaměřit a ne pouze podporovat pár vyvolených vrcholových sportovců," sdělila s tím, že v této oblasti má město rezervy.

„Myslím si také, že je v Prostějově nedostatek sportovních hal," dodala.

Ne všechny kroky vedení města však hodnotí negativně. Kvituje například změnu, ke které došlo po nástupu Aleny Raškové do funkce primátorky města.

„Kladně hodnotím nové webové stránky, na kterých Vítám předjednávaní ožehavých témat s primátorkou města. Doufali jsme však také v přeskupení členů komisí, ke kterému zatím nedošlo," uzavřela Hana Naiclerová.

NÁZORY HANY NAICLEROVÉ close Hana Naiclerová, ANO 2011 zoom_in

Jak hodnotíte délku zastupitelstev? Co podle vás vede k tomu, že zasedání končí i po půlnoci?

Uměle se neprodlužuje, vše je podložené argumenty. Byly zde stížnosti například na kolegu Františka Filouše, že řeší jednu věc šestkrát. Šlo o zastoupení Miroslava Pišťáka ve spolku Prostějov olympijský. Opakovaně pan Filouš tvrdil, že je zde exprimátor jako fyzická osoba a vykonává tuto funkci i po opuštění pozice primátora. Později se ukázalo, že má můj kolega pravdu.

Co si myslíte o nabírání nových strážníků městské policie?

Určitě ho vítám. Fandím jim a jsem ráda, že jich bude více.

V předvolebním programu hnutí ANO se nachází zatraktivnění Kolářových sadů. Jak konkrétně byste to chtěla provést?

Měli by se více zpřístupnit jak mladším lidem, tak i starším. Dokážu si představit kavárnu, ale také půjčovnu herních zařízení, jako například koulí na petanque a podobně. Park je krásným koutem města a měl by se lépe využít.

DALŠÍ ČINNOST A VÝROKY ZASTUPITELŮ ANO 2011

František Filouš: Podporuji výstavbu semaforů na křižovatce Olomoucké ulice a Valenty.

František Švec: S Manthellanem na věčné časy a nikdy jinak. (Vyjádření zastupitele k bodu Manthellan. Následně vyslovil přesvědčení, že už je koalice v této záležitosti dávno rozhodnutá.)

František Filouš: Osobně jsem se ve věci zdržel hlasování pokud jsem přímo nedal hlas proti. S lidmi se mělo více jednat a nalezla by se shoda. V lokalitě jsem byl a dalo se zvolit i jiné řešení. (Zastupitel komentuje tehdejší chystané přesunutí zastávek MHD ve Vrahovicích.)