Riziko požárů trávnatých a lesních porostů stoupá každým dnem. V uplynulém týdnu došlo na území republiky k šesti stovkám případů hašení ohně, na Prostějovsku zasahovali ve stejném období profesionální hasiči třikrát. V pohotovosti byli i jejich kolegové z dobrovolných sborů v den pálení čarodějnic.

„Rozsahem největší byl požár trávy a okraje lesa u Bohuslavic na Konicku. Ve většině případů nevzniká požár samovznícením. K zahoření dochází od vnějšího zdroje, odhozeného nedopalku cigarety či založení ohně,“ uvedl ředitel prostějovského Hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
Odhozená cigareta je podle statistik hasičů jedním z nejčastějších příčin požárů podél silnic a rychlostních komunikací. V takových případech nebývá zákrok hasičů tak obtížný, protože postižené místo bývá snadno přístupné.

„Je velký rozdíl, jestli hoří tráva na mezi nebo les. V lese je víc hořlavého materiálu a požár postupuje rychleji. Navíc se může šířit i ve vrstvě spadaného jehličí,“ poukázal na možnost vzniku několika požárů poblíž sebe Ošlejšek.

Ve střehu byli v noci na přelomu dubna a května sbory dobrovolných hasičů hned v několika obcích prostějovského regionu. Tradiční pálení čarodějnic, které podle starého lidového zvyku mělo ochránit úrodu a celé hospodářství před neúspěchem, hrozilo možností vzniku požárů třeba jen přeskočením jiskry do vyschlé trávy.

„Akci pálení čarodějnic jsme nahlásili plumlovskému sboru dobrovolných hasičů asi měsíc předem. Pomohli nám zajistit odborný dohled a podmínky požární bezpečnosti,“ poznamenal Marek Otruba za Spolku plumlovských nadšenců, čímž splnil ohlašovací povinnost vyplývající ze zákona o požární ochraně.
Pokud někdo svým jednáním způsobí požár, může zaplatit pokutu až do výše 25 tisíc korun, při škodách většího rozsahu může být navíc i trestně stíhán.