„K 1. lednu letošního roku jsme takových řidičských průkazů evidovali 14 770. Od 1. ledna příštího roku budou všechny neplatné,“ uvedl vedoucí odboru dopravy městského úřadu v Prostějově Miroslav Nakládal s tím, že během následujících šesti měsíců by zaměstnancům odboru mělo rukama projít ještě na 11 tisíc žádostí o výměnu.

Aby se do konce roku vše stihlo, muselo by na úřad přijít měsíčně 1 400 lidí. Kapacity jsou dostatečné, pracovníci registru řidičů jsou schopni zpracovat za měsíc až 2 500 žádostí. Iniciativu by ovšem museli vyvinout také řidiči. V květnu o výměnu požádalo pouhých 520 lidí.

Největší nápor očekávají na odboru dopravy po prázdninách. „Je to náš národní zvyk, nechávat všechno na poslední chvíli,“ poznamenal Nakládal.
Pro řidiče má ale i jednu příznivou zprávu. Nejpozději do konce září začne fungovat takzvaný objednávkový systém. Lidé se pomocí internetu nebo sms správ budou moci objednat na konkrétní dobu a ušetřit si čekání ve frontě.

„V nejhorším případě bychom přistoupili na rozšíření úředních hodin. Ale ne do nekonečna a na úkor zpracování ostatní agendy,“ podotknul k váhavým řidičům s upozorněním, že doba zpracování žádosti o výměnu řidičského průkazu je 20 dní.

Po Novém roce může při řízení motorového vozidla držitel již neplatného řidičského průkazu zaplatit pokutu až dva tisíce korun.