Prostějov chce získat dotaci z Operačního programu životní prostředí.

„Žádost chceme podat v tomto roce a se samotnou revitalizací začít v tom příštím,“ informovala mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

„V projektu, který zpracováváme, je zahrnuto technické řešení rybníku, jako je hráze, přítok a odtok, ale také klidová zóna,“ vysvětlil Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského městského úřadu.

Kromě zeleně jsou v plány i nové cesty pro pěší

Kromě nové zeleně uvažují úředníci i o vybudování úseku pěší cesty a cyklostezky.

Od data zahájení revitalizace rybníka se bude odvíjet i termín jeho vypuštění. Rybáři pak vyloví všechny ryby.

„Pro nás by bylo výhodnější, kdyby k tomu došlo spíš na jaře než na podzim,“ upřesnil hospodář prostějovských rybářů Pavel Kosek.

„Rybník nemůžeme vypustit těsně před začátkem stavebních prací, nějakou dobu musí plocha vysychat,“ uvedl Kosek.

Právě probíhá prořezávka dubů

Nyní na hrázi rybníka pracují dělníci, kteří prořezávají vzrostlé duby. Větve se na místě hned štěpkují.

„Ozdravujeme zeleň. Provádí se zdravotní a bezpečnostní řezy, protože duby u rybníka byly hodně proschlé,“ vysvětlil správce prostějovské zeleně Josef Jankůj ze společnosti .A.S.A. Prostějov.

Prořezávky stromů budou pokračovat v dalších částech Prostějova do konce srpna.

„Dokončují se v Jezdecké ulici nebo v parčíku Trpínky. Stromy ozdravíme i na městském hřbitově nebo na hřbitově v Krasicích,“ zmínil se Jankůj.