Pozemek za nemocnicí koupila firma v roce 2007 skoro za čtyři miliony korun a zavázala se, že na něm do pěti let vybuduje multifunkční areál zaměřený na sport a zdraví.

„Lhůta pro výstavbu firmě vypršela v říjnu loňského roku a od té doby jí naskakovala smluvní pokuta," informovala mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

O rok později od nákupu převedla firma pozemky se souhlasem města na Sportovní klub Sporttrend, který chtěl v této části Prostějova postavit multifunkční sportovně-rehabilitační areál. Občanské sdružení mělo možnost čerpat na výstavbu dotace, nakonec na ně nedosáhlo.

Po komplikovaných jednáních se firma obrátila na město se žádostí o prodloužení lhůty pro výstavbu a o změnu využití pozemku. Místo multifunkčního centra zde chtěla postavit domov pro seniory. Prostějovská radnice však má další zájemce, kteří chtějí ve městě postavit obdobné zařízení, a návrh Remostavu zamítla.

Město trvá na původní ceně

Firma se nyní rozhodla, že vrátí pozemky městu zpět. Parcely, které od Prostějova odkoupila za 350 korun za metr čtvereční, nyní městu nabízí za 598 korun. Podle vedení radnice je však cena v rozporu s předkupním právem zakotveným ve smlouvě o prodeji pozemků.

„Sjednali jsme s firmou smlouvou zřízení předkupního práva pro prodávajícího, tedy město, jemuž se firma zavázala nabídnout pozemky za 350 korun za metr čtvereční. Předkupní právo je zapsáno v katastru nemovitostí. Smluvní podmínky musí být dodrženy a my budeme trvat na původní ceně," řekl náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Firma se k celému případu nechce vyjadřovat.

„Omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že jednání dosud probíhají, považujeme za nevhodné poskytovat jakékoli informace nebo se k celé záležitosti vyjadřovat. A to do doby, než dojde ke konečné dohodě," vyjádřil se Luboslav Ringl.

Radnice doufá, že se jí podaří s firmou na odkupu pozemků domluvit.

„Město ctí zásadu seriózního přístupu, a to stejné očekává od svých smluvních partnerů. Jsem rád, že po komplikovaných jednáních, kdy jsme byli neoprávněně napadáni za nevstřícné jednání, investor změnil názor a nyní pozemky nabízí ke zpětnému odkupu. Doufejme, že se s firmou dohodneme," uzavřel Jiří Pospíšil.