Místo pšenice se vysadí stromy

"Jedná se o ornou půdu o výměře 7.768 m2. Pozemek se nachází u soutoku říček Hloučela a Romže, je součástí plochy biocentra ve Vrahovicích. V letošním roce je zde mimo jiné naplánována výsadba stromů a v budoucnosti realizace dalších přírodě blízkých opatření," vysvětluje 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že hlavním cílem úpravy plochy budoucího biocentra je zejména rozšíření rekreačních možností místních obyvatel a adaptace na probíhající klimatické změny.

"Z těchto důvodů je třeba v průběhu letošního roku nájem ukončit a jedinou možností je s ohledem na pětiletou výpovědní lhůtu dohoda. Zemědělské družstvo Vrahovice nám vyšlo vstříc a ukončí smlouvu dle požadavku a potřeb Statutárního města Prostějova," dodává Pospíšil.

Lidová jídelna v prostějovské Netušilově ulici ukončila svůj provoz v květnu roku 2021. Nový nájemce chce po kompletní rekonstrukci otevřít na jaře roku 2022.
Je libo prejt či dršťkovou? Kultovní jídelna ´Čedok´ v Netušilce brzy otevře

Vzájemná dohoda

Dohoda obsahuje i podmínku, že uvedený pozemek bude ke dni skončení smlouvy ze strany ZD Vrahovice srovnán a upraven pro další využití. V rámci dohody dojde k vypořádání náhrady ekonomické újmy za předčasné ukončení smlouvy v celkové výši 38.840 korun.

Pozemky po bývalé sodovkárně v centru Prostějova slouží v současnosti jako neplacené parkoviště. 27.1. 2022
Pozemky po sodovkárně jsou na prodej, má tam být polyfunkční objekt s parkováním

Biocentrum i pro relaxaci

Další rozvoj celé lokality bude následovat.

"Počítáme zde s biocentrem a rekreačním využitím. Bohužel tudy vedou inženýrské sítě, takže bude třeba určitých úprav a nevyhneme se přeložkám sítí," vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Budovat se bude po etapách. Studie navrhne etapizaci celého projektu a terénní úpravy, které budou spočívat v modelaci území, vytvoření tůní, slepého ramene řeky, součástí bude i revitalizace koryta Valové.

"Dále se zde počítá s výsadbou břehových porostů, mokřadní vegetace, izolační zeleně, parkových porostů a podobně. Vzniknou zde nové pěšiny, chodníky, povede tudy cyklotrasa a chybět nebude nový mobiliář s herními prvky," uzavírá náměstkyně Milada Sokolová.

V blízkém okolí říček Romže a Hloučely se chystá revitalizace, jejímž výsledkem bude několikahektarová relaxační zóna. 2. 2. 2022
U soutoku Romže a Hloučely vznikne relaxační zóna. S čím konkrétně počítá?