Počet přání děsil. "Minulý rok bylo velké množství přání, měla jsem obavy, jestli se všechny dárky podaří zakoupit. Podařilo se, ale letos jich bylo ještě mnohem více," říká předsedkyně spolu pořádajícího Okrašlovacího spolku Milada Sokolová a pokračuje: "Trochu jsem se děsila, dárků bylo tři sta třicet. Přesto se lidé i v současné velmi těžké době nebáli dárky zakoupit či zarezervovat.
Desetiletá spolupráce. Organizačně zajišťují charitativní vánoční akci olomoucký spolek Dobré místo pro život a Okrašlovací spolek Prostějova.

"Letos jsme se opět zapojili a je to již deset let, kdy jsme se tehdy přidali poprvé ke spolku Dobré místo pro život. Využíváme jejich webové stránky k tomu, aby se lidé, kteří mají zájem ty dárky nakoupit o této možnosti dozvěděli," vysvětluje Milada Sokolová a doplňuje: "Původně jsme začínali pouze s dětskými domovy z Konice, Plumlova a Prostějova. Tentokrát se zapojilo velké množství ústavů. Dárky putovaly do Domova pro seniory Jesenec, Charity Daliborka, Domova pro seniory Prostějov na Nerudově ulici, Centra sociální pomoci na Lidické, ADP - SANCO - Dům domácí péče, prostějovské Léčebny dlouhodobě nemocných, Azylového domu pro rodiče s dětmi, SOS Kompas Prostějov a Dětského domova Plumlov a Konice."

Očkovaní proti covidu. Ilustrační foto
Praktikům se hlásí lidé na očkování. Kdy to opravdu začne?

Pandemie kazila dojem. Hromadné osobní předání dárků, se letos kvůli epidemiologické situaci nekonalo.

"Vždy to byl krásný okamžik. Já měla v minulých letech štěstí, že v domově seniorů na Nerudově ulici byli všichni mobilní senioři sezváni do jídelny a mohla jsem u toho být osobně. Letos to bohužel nebylo ani v jednom případě možné," popisuje Sokolová a dodává: "Vybíráni jsou lidé, kteří nikoho nemají nebo je nikdo nenavštěvuje. Bylo vidět, jak moc je potěšilo, že existují lidé, kterým na nich záleží a jsou ochotni jim zakoupit dárek."