Práce na první etapě, která stála dvaadvacet milionů končí v těchto dnech.

„Je obnovena Mánesova pamětní síň, včetně elektroinstalací, topení a dalších věcí. Skončily také práce na oranžerii," uvedl náměstek hejtmana Pavel Horák.

Nyní je potřeba opravené místnosti vybavit nábytkem, vitrínami a dalším zařízením tak, aby mohly začít sloužit veřejnosti.

„Když jsme v roce 2008 zámek od státu přebírali, zavázali jsme se nejenom k tomu, že nejméně dvacet let zůstane v jeho vlastnictví, ale také k tomu, že do pěti let začne plnit společenské a vzdělávací funkce. S novou turistickou sezónou by se tedy měly expozice otevřít veřejnosti," prohlásil Horák.

Radní sice schválili postup oprav, jejich realizace a financování však už bude na novém zastupitelstvu, které začne fungovat po podzimních volbách.

„Co se týče financí, tak už jsme například odsouhlasili peníze na vytvoření projektové dokumentace. Také vybavení opravených místností mobiliářem by nemělo trvat dlouho. Nedovedu si představit, že by se rekonstrukce nerealizovala. Je to nejen otázka smysluplného využití doposud vynaložených prostředků, ale také povinnost, ke které jsme se zavázali," poznamenal Horák.

Na co se mohou návštqvníci těšit?

Na příští léto se návštěvníci mohou těšit nejen na prohlídku nové zámecké expozice, posezení v historickém skleníku, ale i na obnovený park.

„Na ten máme připraveno tři a půl milionu, s obnovou se čeká jen na správné vegetační období, tedy na jaro. Úprava parku a oprava zámku by myslím mohly být dobrými podmínkami pro určitý „restart" tohoto prostoru jako místa, kde se každý rád zastaví, které bude jedním z důležitých turistických a kulturních center v regionu," dodal náměstek Horák.

Co zahrnuje druhá etapa oprav?

V rámci druhé etapy rekonstrukce by měli stavbaři dokončit interiéry přízemí jižního křídla a část západního křídla tak, aby tato část zámku mohla samostatně a plnohodnotně fungovat jako 0065pozice a depozitáře.

„Plánujeme zde vybudování otevřeného archeologického depozitáře i s archeologickou expozicí," naznačil budoucí využití přízemí jižního křídla Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci, které zámek spravuje.

V dalších opravených prostorách je v plánu národopisná expozice Hané či expozice o hraběcím rodu Sylva – Tarouců, kteří byli zanícenými podporovateli přírodních věd a výtvarného umění. (pam)