Pouhé tři měsíce zbývají do ukončení rekonstrukce vodní nádrže Plumlov.

"Cílem prací je zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla i v případě desetitisícileté povodně. Práce probíhají bez zpoždění, stávající úroveň napuštění nádrže zaručuje bezpečnost i rekreaci," informuje o aktuálním stavu Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy s tím, že stavební práce na bezpečnostním přelivu a pravobřežním opevnění na plumlovské přehradě běží dle harmonogramu.

"Dokončeny byly práce na opevnění pravého břehu v těsné blízkosti přelivného objektu a stavbu železobetonových konstrukcí i kamenné obložení bezpečnostního přelivu," konkretizoval Chmelař.

Pod hrází se betonuje a do tří týdnů bude hotovo.

"Celá akce byla velmi dobře naplánovaná a dbáme na pečlivou organizaci práce, díky tomu vše probíhá plynule dle harmonogramu. Podařilo se nám kompletně dokončit desku prvního vývaru a pět z celkem sedmi rozrážečů. Hotové jsou také propustky pro vypouštění vývarů," komentuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák a pokračuje: "V řádu tří týdnů budou ukončeny všechny betonářské práce v obou vývarech a budeme pokračovat v realizaci kamenných obkladů v prostoru obou vývarů."

Vodu z nádrže odvádí stopadesátimetrové potrubí.

"Jedná se o provizorní potrubí o délce 150 metrů, kterým je převáděna veškerá vypouštěná voda z nádrže až do prostoru za rekonstruované vývary tak, aby nedocházelo k zaplavení stavby. Začátkem měsíc srpna pak bude potrubí demontováno a převáděný průtok přes VD Plumlov bude zajištěn standardní formou manipulace přes spodní výpustě," vysvětluje Gargulák.

Hladina je nepatrně snížená, kvalita vody je dobrá. Kvůli bezpečnosti obyvatel pod hrází vodní nádrže je částečně snížená hladina v nádrži.

"V současnosti je hladina na kótě 271,9 m n. m. Přibližně tuto úroveň musí vodohospodáři kvůli bezpečnosti obyvatel udržovat až do ukončení stavebních prací," uvádí Chmelař. Dobrou kvalitu vody z pohledu rekreačního využití zatím potvrzují i měření hygieniků. Letošní čtyři měření krajských hygieniků dostala voda v plumlovské přehradě jedničku. To znamená, že je voda vhodná ke koupání. Poslední měření bylo provedeno ve středu 27. června.

Kompletní rekonstrukce se týká přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukce vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní oprava pravobřežního opevnění. Práce začaly v březnu 2021 a potrvají jen do září 2022. Předpokládané náklady na stavební práce jsou 30,5 milionu korun.