„Minulý rok jsme měli rozkopané chodníky v celé ulici. Teď jsou na několika místech opět jámy. Loni dělníci mluvili o rekonstrukci plynovodu. Mysleli jsme, že to dávno stihli,“ pozastavila se nad jedním z výkopů Marie Greplová se svojí přítelkyní.

S rekonstrukcí plynovodů a přípojek začala společnost Jihomoravská plynárenská v Prostějově už v roce 2006. Město v projektové dokumentaci rozdělila na sedm stavebních objektů, přičemž ve čtyřech je rekonstrukce hotová.

Jednotlivé úseky na sebe navazují tak, aby neochromily chod města. „Do konce dubna napojíme na plyn veškerá vedení, která jsme nově položili loni. Rozkopání celých ulic už není nutné, stačí vyhloubit sondy a uzavřít starý plynovod,“ vysvětlil mluvčí Jihomoravské plynárenské Jiří Bezděk.

Uvedl, že za rok 2006 a 2007 činí délka opravených plynovodů 15,7 kilometru. Staré železné vedení plynu zůstane v zemi.

Stavební objekt pracovně nazvaný Olomoucká – Kralická, do nějž spadají hlavně ulice mezi Olomouckou, Kosteleckou a Vápenicí, je z provozních důvodů rozdělen na čtyři části a dvě etapy.

„V současné době končí rekonstrukce na první etapě první části a probíhají přípravné práce na zahájení první etapy druhé části. Dokončení všech čtyř částí předpokládáme v roce 2009,“ uvedl Bezděk.

Rekonstrukce rozvodů plynu potrvá podle projektu ještě další tři roky. V letech 2010 až 2011 by měl být zprovozněn nový plynovod v okolí ulic Žitná a J. B. Foerstra.

V koordinaci s rekonstrukcí komunikací je připravena i oprava plynového vedení na náměstí Edmunda Husserla.